Kunst, architectuur en erfgoed in de samenleving

Carlo Scarpa Exhibition
Tentoontelling Carlo Scarpa, Nieuwe Instituut Rotterdam. Foto: Patrick Van Rossem

Onze onderzoekers onderhouden productieve relaties met kunstenaars en andere makers, musea, kunst- en erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland en met onderzoeksinstituten en adviesbureaus. Ons onderzoek, individueel of in samenwerking met het erfgoedveld of andere partners, werkt aan een duurzame, diverse en participatieve samenleving waarin we een prominente rol zien voor kunst, architectuur en cultureel erfgoed uit heden en verleden.

We bieden oplossingen, kennis en ideeën voor het erfgoed- en museumveld en werken samen aan het behoud en herstel van kunst, architectuur en stedelijk erfgoed. Ons onderzoek richt zich op verschillende benaderingen en expertisegebieden, waaronder, maar niet beperkt tot, de culturele geschiedenis van steden, gender, verzamelen, curatoriële praktijken, de kritische receptie van kunst, het gebruik van technische en digitale technieken bij restauratie/conservering en presentatie, publieks- en toeschouwergeschiedenis en de bedreiging van historisch erfgoed, monumenten, binnensteden en culturele landschappen door klimaat en conflict.