Onderwijs

We leiden onze studenten op tot de volgende generatie kritische denkers die hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in verantwoord kunsthistorisch onderzoek. Zij zijn onze toekomstige gesprekspartners in het wetenschappelijke veld, in musea, kunstinstellingen en de erfgoedsector, maar ook in het bredere culturele en maatschappelijke veld. Het onderwijs is kleinschalig, met eigentijdse onderwijsinzichten en faciliteiten.

Dankzij onze actieve studievereniging Stichting Art is er een levendige interactie tussen studenten en docenten. Tot onze docenten behoren bekende onderzoekers en inspirerende gastdocenten uit binnen- en buitenland.

Bachelor Kunstgeschiedenis

Onze bachelor Kunstgeschiedenis richt zich zowel op kunst als architectuur van de Middeleeuwen tot nu. We maken onze studenten vertrouwd met de nodige kennis en de fundamenten van kunsthistorisch onderzoek. De mogelijkheid om een minor en verschillende keuzevakken te kiezen opent mogelijkheden voor een interdisciplinaire benadering van kunst, architectuur en erfgoed. In Utrecht verkennen we een objectgecentreerd perspectief en transculturele, materiële en technische, evenals digitale benaderingen in ons op onderzoek gebaseerde onderwijs.

Master Kunstgeschiedenis

In het eenjarige masterprogramma Kunstgeschiedenis begeleiden we onze studenten van student tot young professional. Het programma richt zich op het toepassen van theoretische kennis in de praktijk, zowel tijdens stages als in groeps- en individuele opdrachten. Studenten gebruiken hun kunsthistorische inzichten om bij te dragen aan oplossingen binnen de kunst- en architectonische erfgoedsector, in musea, kunstinstellingen en de curatoriële sector. 

Onderzoeksmaster Kunstgeschiedenis (Engelstalig programma)

Onze tweejarige internationale masteropleiding Art History bereidt studenten voor op een onderzoeksgerichte toekomst in de kunst- en architectuurerfgoedsector, in musea, kunstinstellingen en de curatoriële sector, en op een academische carrière. Het programma is ontwikkeld in nauwe samenhang met ons onderzoek en is opgebouwd in relatie tot onze professionele netwerken. Studenten hebben de mogelijkheid voor een langdurige onderzoeksstage in een museum, kunst-, onderzoeks- of erfgoedinstelling.