Weten hoe gelukkig kinderen in Nederland zijn?

HBSC

Een onderzoek onder 200.000 kinderen, uit 39 landen. En alles van hen weten, jaren achtereen; van hun alcoholgebruik tot de kwaliteit van de relatie met hun ouders. Dat is waar het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-onderzoek sinds enige jaren om bekend staat.

Binnen deze omvangrijke studie werkt de faculteit Sociale Wetenschappen nauw samen met nationale en internationale instanties. Onderzoekers van de faculteit onderhouden hiertoe contact met onder meer World Health Organisation, het Sociaal Cultureel Planbureau en het Ministerie van VWS.

Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van Europa

Eens in de zoveel tijd brengt de Universiteit Utrecht op grote schaal resultaten van het HBSC-onderzoek naar buiten, zoals in 2012. Destijds bleek onder meer dat Nederlandse kinderen de gelukkigste van Europa zijn, dat het alcoholgebruik onder hen afneemt en dat ze een gezonde leefstijl rapporteren. Deze resultaten vinden hun weerklank in kranten en tv-journaals. Een van de onderzoekers legde de bevindingen ook uit aan het jeugdjournaal.

Deze expertise op het gebied van de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse jongeren brengt vanzelfsprekend verplichtingen met zich mee. Zo geven de betrokken Utrechtse onderzoekers, naast reacties in de media, regelmatig lezingen en presentaties aan externe partijen. Ook wordt hun gevraagd deel te nemen aan adviesorganen als de Gezondheidsraad en zitting te nemen in begeleidingscommissies van bijvoorbeeld het RIVM.