Trainingsprogramma voor gezinnen met opvoedproblemen

Effectief trainingsprogramma voor gezinnen met opvoedproblemen
Heel boos jongetje

Incredible Years’ is een trainingsprogramma voor ouders van kinderen met probleemgedrag. Hoogleraar ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro onderzocht met (toenmalig promovenda bij Kinder- en jeugdstudies) Patty Leijten de effectiviteit van het programma bij kansarme gezinnen. Hij won er een Parel van ZonMw mee.

Driftbuien of druk gedrag

Het onderzochte trainingsprogramma is in Nederland ook bekend onder de naam ‘Pittige Jaren’. Het programma is bedoeld voor gezinnen met kinderen die bijvoorbeeld niet willen luisteren, driftbuien hebben en druk gedrag vertonen, waarop de ouders vaak reageren met straffen of soms slaan. In 14 weken leren de ouders om aan de hand van videobeelden oplossingen te bedenken voor dit soort lastige opvoedsituaties.

Doelgroepen bereikt

Het onderzoek laat zien dat het trainingsprogramma bij gezinnen met een lage sociaaleconomische status of allochtone achtergrond even effectief is als bij andere gezinnen. Kansarme gezinnen kampen vaak met opvoedingsproblemen, maar melden zich niet aan bij de reguliere jeugdzorg. De onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn er wel in geslaagd deze doelgroepen te bereiken. Sterker nog: ook ouders uit achterstandswijken die een laag opleidingsniveau en/of een migrantengeschiedenis hebben, bleken zeer geïnteresseerd in deelname aan de training.

 

Door de training verminderen de gedragsproblemen van kinderen en nemen de opvoedingsvaardigheden van de ouders toe.

Transformatie jeugd

De training zorgt ervoor dat gedragsproblemen van kinderen verminderen en de opvoedingsvaardigheden van de ouders toenemen. De kosten van de training verdienen zich binnen twee jaar terug doordat de gezinnen minder gebruik maken van duurdere vormen van zorg of speciaal onderwijs. Daarmee sluit de training goed aan bij de doelen van de 'transformatie jeugd', waarbij vroegtijdige hulp preventief moet werken om te voorkomen dat mensen in de toekomst duurdere vormen van zorg nodig hebben. Op dit moment wordt gewerkt aan de verspreiding van de training naar verschillende gemeenten.

Parel ZonMw

Op 22 september 2015 ontving Bram Orobio de Castro op de GGZ Kennisdag een Parel van ZonMw voor zijn project. Parel-projecten sluiten aan bij een actuele ontwikkeling in de gezondheidszorg. Daarnaast er is vaak sprake van samenwerking met verschillende partijen, springen de resultaten in het oog en is het project goed toe te passen in de praktijk.

Hoogleraar