Opvoedvaardigheden van ex-gedetineerde moeders verbeteren

Kinderen van ex-gedetineerde moeders hebben een grotere kans op gedragsproblemen dan andere kinderen. Ook hebben ze meer stressvolle gebeurtenissen meegemaakt. Uit onderzoek van Ankie Menting blijkt dat als je de opvoedvaardigheden van de ex-gedetineerde  moeders vergelijkt met die van moeders uit Vogelaarwijken, de ex-gedetineerde moeders minder goede opvoedvaardigheden gebruiken. Ook blijkt er een relatie te zijn tussen die mindere opvoedvaardigheden en de gedragsproblemen van hun kinderen.

De moeders leren beter opvoeden, en daardoor hebben hun kinderen minder gedragsproblemen.

Interventies in de praktijk gebruikt

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar behandelmethoden van Universiteit Utrecht. Die werden effectief bevonden, en daardoor kunnen de door ons ontwikkelde interventies nu gebruikt worden bij:

  • 20 GGZ-instellingen en orthopedagogische behandelinstellingen
  • de gezinnen van alle ex-gedetineerde moeders in Nederland
  • ruim 200 scholen

Betere Start

Een voorbeeld. De effectiviteit van de oudertraining Incredible Years met toegevoegde huisbezoeken (“Betere Start”) is onderzocht bij (ex-)gedetineerde moeders in de laatste fase van hun detentie. Ze hadden concreet perspectief om na ontslag weer opvoeder te worden van een kind tussen de 2 en de 10 jaar. Deze Incredible Years-oudertraining bleek op basis van 50 internationale effectstudies succesvol te zijn in het verbeteren van kindgedrag binnen een grote verscheidenheid aan gezinnen.

The Incredible Years Overview
Onderzoekers
Telefoon: 030 253 1971
Universitair docent
Sociale Wetenschappen - Psychologie - Ontwikkelingspsychologie