Onophoudelijk piekeren: angstsymptoom of persoonlijkheidstrek?

piekeren,angststoornis, persoonlijkheidsstoornis

De gegeneraliseerde angststoornis (ofwel GAD), gekenmerkt door onophoudelijk piekeren, wordt momenteel als een angststoornis geclassificeerd. Het is een van de meest voorkomende angststoornissen, die zich vanaf de adolescentie manifesteert en doorwerkt tot in de volwassenheid. Mensen bij wie deze stoornis wordt gediagnosticeerd geven vaak aan dat ze er al hun hele leven aan lijden. Ook identificeren zij zich vaak met deze stoornis (“ik ben een piekeraar”). Hierdoor zijn sommige onderzoekers gaan denken dat GAD mogelijk beter als een persoonlijkheidstrek kan worden gezien. Uit een studie van Jeugd en Gezin blijkt dat piekeren beter kan worden gezien als een persoonlijkheidstrek dan als een angstsymptoom. “De huidige therapieën op het gebied van GAD zijn kort durende angstbehandelingen, terwijl GAD patiënten wellicht meer baat hebben bij langer durende persoonlijkheidsbehandelingen”, aldus onderzoeker Bill Hale.

Universitair hoofddocent