Social and personality development: a transactional approach

Over de wisselwerking tussen kind en omgeving

We bestuderen de manier waarop de wisselwerking tussen kinderen/adolescenten en hun omgeving de ontwikkeling van die kinderen en adolescenten beïnvloedt.

Belangrijke kenmerken van het kind zelf zijn :

  • temperament
  • persoonlijkheid
  • sociaal-cognitieve capaciteiten

Belangrijke omgevingskenmerken zijn de relaties met ouders, broers en zussen en leeftijdsgenoten.

In dit programma besteden we bijzondere aandacht aan het voorkomen en behandelen van gedragsproblemen.

Onderzoeksthema’s

  • Normale ontwikkeling (Prof. dr. Marcel van Aken)
  • Problematische ontwikkeling (Prof. dr. Bram Orobio de Castro)
  • Biologische aspecten van de ontwikkeling (Prof. dr. Chantal Kemner)

Ons onderzoek integreert longitudinaal onderzoek (waarbij we kinderen en jongeren langere tijd volgen) met experimenteel onderzoek en onderzoek naar de effectiviteit van interventies.

Lopend onderzoek

We coördineren meerdere grote onderzoeksprojecten naar ontwikkeling van kinderen en adolescenten en effectieve behandelmethodes.

Chantal Kemner, hoogleraar biologische ontwikkelingsbiologie
'Als we beter snappen waarom een kind zich op een bepaalde manier ontwikkelt, kunnen we echt iets betekenen.'
Programmaleiding
Telefoon: 030 253 1484
Hoogleraar
Sociale Wetenschappen - Psychologie - Ontwikkelingspsychologie
Decaan
Sociale Wetenschappen
Telefoon: 030 253 2021
Afdelingsvoorzitter
Sociale Wetenschappen - Psychologie - Ontwikkelingspsychologie
Hoogleraar
Sociale Wetenschappen - Psychologie - Ontwikkelingspsychologie