Development and treatment of psychosocial problems: family dynamics, peers and culture

Over psychosociale problemen bij kinderen

Dit programma onderzoekt hoe psychosociale problemen bij kinderen ontstaan, zich ontwikkelen en hoe ze behandeld kunnen worden. Om te begrijpen welke rol biologische en sociale factoren spelen, doen we fundamenteel en toegepast onderzoek. Daarbij richten we ons op:  

  • factoren en ontwikkelingen die leiden tot adaptief en maladaptief functioneren
  • het evalueren van interventieprogramma’s

Onderzoekslijnen

1. Manifestaties, ontwikkeling en bepalende factoren van psychosociale problemen bij kinderen

Met deelonderzoek achterhalen we natuurlijke veranderingen in zowel het kind (biologisch en psychologisch) als de sociale context. Daarbij kijken we naar de korte en de lange termijn. We werken vanuit een ecologisch ontwikkelingsperspectief, waarbij we het kind (als veranderend wezen) bezien in de context van zijn dynamische omgeving.

2. Interventies bij psychosociale en opvoedingsproblemen

Binnen deze onderzoekslijn kijken we wat systemische interventies kunnen veranderen in het kind en zijn sociale context, om zo psychosociale problemen te verminderen. De interventies zijn geselecteerd op hun solide theoretische achtergrond (ecologische en familiesystementheorie, theorie van de self-efficacy). Ze sluiten aan bij de theorieën en concepten die we ontwikkelen en testen in de eerste onderzoekslijn.

Programmaleiding
Afdelingsvoorzitter
Hoogleraar