Adolescent development

Hoe een jongere zich ontwikkelt, hangt af van biologische, psychologische en sociologische factoren

Over opvoeding en ontwikkeling van jongeren

Binnen dit programma bestuderen we de opvoeding en ontwikkeling van jongeren tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid, de periode tussen 12 en 25 jaar. We onderzoeken zowel de normale als de problematische ontwikkeling.

Daarbij hebben we aandacht voor verschillende factoren:

  • genetische en biologische factoren
  • psychologische factoren
  • sociale factoren

We onderzoeken hoe die factoren in samenhang met elkaar de manier beïnvloeden waarop een jongere zich ontwikkelt. Deze benadering staat bekend als de socio-ecologische benadering. We doen daarbij vooral longitudinaal onderzoek, waarbij we adolescenten gedurende langere tijd in hun ontwikkeling volgen in relatie tot hun dynamische omgeving.

Onderzoeksonderwerpen

  • de ontwikkeling van identiteit en persoonlijkheid;
  • veranderende verhoudingen met ouders en leeftijdsgenoten (denk aan peergroups, maar ook aan persoonlijke relaties met beste vrienden, broers en zussen of romantische relaties), verbanden tussen deze relaties;
  • de ontwikkeling van empathie en de rol van empathie in gedrag en relaties;
  • probleemgedrag in de adolescentie, zoals internaliserende en externaliserende problemen.

Daarbij doen we ook onderzoek naar interventie bij en preventie van dit soort psychosociale problemen.

Programmaleiding
Afdelingsvoorzitter
Hoogleraar