Youth in changing cultural contexts

Vraagstukken op het gebied van jeugd en familie

In dit onderzoeksprogramma staat de sociale en culturele dynamiek van de huidige samenleving centraal. Daarbij richten we ons op de gevolgen van die dynamiek voor het dagelijks leven van kinderen en jongeren.

Onderzoeksonderwerpen

  • de groeiende aanwezigheid van de media in de wereld van de jeugd en de invloed van de moderne media op het dagelijks leven van kinderen en jongeren
  • geestelijke gezondheidszorg, drugsmisbruik en verslaving onder jongeren
  • criminaliteit en marginalisatie
  • veranderende gezinsvormen
Moderne media hebben veel invloed op kinderen en jongeren
Programmaleiding