KIES-programma helpt kinderen van gescheiden ouders

Kind met ruziënde ouders

Als ouders gaan scheiden, kunnen hun kinderen daar veel last van hebben. Inge van der Valk onderzocht of het programma KIES hen kan helpen. Dat bleek zo te zijn. ZonMw kende haar onderzoek in 2013 een Parel toe.

Gevolgen van scheiding

De mogelijke problemen van kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan, zijn divers. Hun zelfbeeld loopt vaak een deuk op. Ze zijn in verwarring over de scheiding en geven zichzelf vaak de schuld ervan. Ook kunnen hun schoolprestaties verslechteren. Kinderen van gescheiden ouders kunnen meer problemen op het gebied van gevoel en gedrag ontwikkelen vergeleken met kinderen uit intacte gezinnen.Universiteit Utrecht onderzocht de effectiviteit van KIES (Kinderen in Echtscheidings Situaties), een programma dat kinderen in de basisschoolleeftijd steunt in het omgaan met de scheiding. De studie betrof kinderen van 8 tot 12 jaar. Als kinderen het KIES-programma volgen dan kan dat problemen voorkomen of verminderen, bleek uit het onderzoek. 

Kinderen die KIES volgen, begrijpen beter dat de scheiding niet hun schuld is.

Effecten van KIES

KIES-kinderen scoren op een aantal gebieden significant beter dan kinderen uit een vergelijkbare controlegroep. Bijvoorbeeld als het gaat om gemiddeld prosociaal gedrag. Deelnemende kinderen begrijpen de situatie beter en weten ook beter dat de scheiding niet hun schuld is. Ouders vinden het contact met hun kind na KIES fijner, en zowel kinderen, ouders als leerkrachten waren erg positief over het programma.

Onderzoeker