Hoe voorkom je dat jongeren op te jonge leeftijd drinken?

Dat (teveel) alcohol schadelijk is voor jongeren, daar zullen weinigen aan twijfelen. Maar verboden vruchten zijn de zoetste: jongeren laten zich niet altijd dwingen tot verstandige of gezonde keuzes. Wat werkt wel? Hoe kunnen we jongeren ervan weerhouden om op jonge leeftijd te drinken?

Dr. Ina Koning, onderzoeker bij ‘Jeugd en Gezin’ van de Universiteit Utrecht, onderzocht hoe scholieren in het voortgezet onderwijs te bewegen zijn om het beginnen met drinken uit te stellen. Daartoe richtte zij zich met collega-onderzoekers op interventieprogramma PAS, Preventie van Alcohol gebruik in Scholieren. Aan haar onderzoek deden 19 scholen mee, waardoor ze gegevens had van meer dan 3000 jongeren en hun ouders.

Om het drinken uit te stellen, moeten zowel de jongeren als hun ouders voorgelicht worden over de schadelijke gevolgen van alcohol.

Bij afronding van het onderzoek, waarbij de vier groepen werden vergeleken, bleek een groep goed te scoren op uitstel van alcoholgebruik. “Alleen ouders of alleen jongeren informeren werkt niet”, maakt Koning duidelijk. “Om het wekelijks drinken uit te stellen, moeten zowel de ouders als de jongeren geïnformeerd worden over de schadelijke gevolgen van alcohol op jonge leeftijd.”

Streng zijn werkt wél

Ouders denken vaak dat verbieden geen zin heeft. Een ouderlijk verbod op het drinken van alcohol zou zelfs averechts werken. “Dat is niet waar”, zegt de Utrechtse onderzoeker. “Als ouders streng zijn en regels stellen, zo blijkt uit ons onderzoek, werkt dat wel degelijk: jongeren beginnen dan op latere leeftijd pas met drinken en als ze beginnen met drinken, drinken ze minder.”

Nu Koning heeft aangetoond dat dit interventieprogramma werkt, is het Trimbos-Instituut in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezig om PAS in te zetten op verschillende middelbare scholen in Nederland. “Leerlingen volgen lessen over de schadelijke effecten van alcohol; de ouders krijgen voorlichting tijdens ouderavonden. Op deze wijze wordt alcoholgebruik onder een deel van de jongeren uitgesteld.”

Betrokken wetenschappelijk medewerker
Telefoon: 030 253 3488
Universitair docent
Sociale Wetenschappen - Maatschappijwetenschappen - Algemene Sociale Wetenschappen