De rol van emoties tijdens conflicten tussen ouders en adolescenten

conflicten ouders en adolescenten

De adolescentie is een periode waarin relaties tussen jongeren en ouders belangrijke veranderingen ondergaan. Zo neemt het aantal conflicten tussen jongeren en ouders bijvoorbeeld toe. Daniëlle van der Giessen en collega’s hebben onderzoek gedaan naar deze conflicten. De onderzoekers keken aan de hand van observaties naar de flexibiliteit waarmee moeders en jongeren emoties kunnen uiten tijdens een conflict: waren ze alleen boos, geïrriteerd, of verdrietig, of konden ze daarnaast ook om elkaar lachen en toonden ze interesse in de ander? En hangt dit samen met  latere problemen in de ouder-kind relatie en symptomen van angst, depressie en agressie?

Uit dit onderzoek blijkt dat moeders en jongeren die tijdens conflicten flexibel emoties kunnen uiten, op de lange termijn een betere relatiekwaliteit ervaren, waarbij adolescenten meer gesteund worden in hun autonomie en minder ouderlijke controle ervaren. Daarnaast rapporteren jongeren op de lange termijn ook minder symptomen van angst, depressie en agressie.

Een gebrek aan emotionele flexibiliteit, ofwel emotionele rigiditeit, is juist gerelateerd aan meer van zulke relationele en psychosociale problemen tijdens de adolescentie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer moeders en jongeren tijdens conflicten blijven hangen in boosheid en klagen of juist niet in staat zijn om zulke negatieve emoties te tonen en blijven hangen in positieve emoties. Tijdens conflicten in de adolescentie is het dus voor moeders en jongeren belangrijk om zowel positieve als negatieve emoties flexibel te kunnen afwisselen. 

Contact
Afdelingsvoorzitter
Hoogleraar