Onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen en adolescenten

We onderzoeken de wisselwerking tussen individuele kenmerken van kinderen en jongvolwassenen en hun sociaal-culturele context. Hoe leidt die interactie tot verschillende ontwikkelingspaden, van de kindertijd tot jongvolwassenheid?

van de kindertijd tot jongvolwassenheid

Invloeden op ontwikkeling

Om te begrijpen waarom en hoe bepaalde ontwikkelingstrajecten worden beïnvloed kijken we naar factoren op het niveau van:

  • het individu (neurocognitieve, psychofysiologische, emotionele en gedragsmatige aspecten);
  • de nabije sociale omgeving (ouders, collega's, intieme relaties, sociale netwerken);
  • de sociale en culturele omgeving (sociaal-economische ongelijkheid, etnische achtergrond, culturele leefstijlen).

We ontwikkelen ook diagnostische instrumenten en we testen interventies voor preventie en behandeling van psychosociale problemen.

Raising future generations
Raising future generations

Het programma Raising Future Generations richt zich op het verwerven van wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling, socialisatie en educatie van kinderen, jongeren en volwassenen - inclusief professionals in de zorg en het onderwijs - om urgente maatschappelijke problemen aan te kunnen pakken.

Raising Future Generations is een interdisciplinair programma waarin onderzoekers van de facultaire thema’s Onderwijs en Leren en Kinder- en Jeugdstudies nauw samenwerken. Het programma is betrokken bij de universitaire onderzoeksthema’s Dynamics of Youth en Institutions for Open Societies en bij het NWO zwaartekrachtprogramma Consortium of Individual Development (CID).