Intransition informatie voor scholen

Veranderen van school of opleiding: INTRANSITION onderzoek

Met het INTRANSITION onderzoek willen we beter begrijpen hoe het jongeren vergaat als ze van de ene naar de andere school overgaan, hoe deze ervaringen verschillen tussen jongeren en ook waarom deze ervaringen verschillen. Zo kunnen we meer te weten komen over hoe we jongeren kunnen helpen bij deze overgang, wanneer dit nodig is.

Doel van het onderzoek

Jongeren en de overgang naar een andere school of opleiding

Hoe is het voor jongeren om van de basisschool naar de middelbare school te gaan, en van de middelbare school naar een vervolgopleiding? De overgang naar de middelbare school en naar vervolgopleidingen is een belangrijke stap. Niet alleen de dagelijkse fysieke omgeving van jongeren verandert, maar jongeren krijgen ook te maken met nieuwe medeleerlingen, nieuwe docenten en nieuwe regels. Daarnaast is het meestal een moment waarop jongeren gaan nadenken over wat zij met hun toekomst willen. Veel jongeren vinden dit dan ook best spannend, terwijl anderen er juist erg naar uit kijken.

In dit onderzoek proberen we te weten te komen welke veranderingen plaatsvinden in de periode dat jongeren overgaan van de ene naar de andere school of opleiding en hoe deze veranderingen van invloed zijn op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. In hoeverre ervaren jongeren stress of spanning rondom deze transitie? Vinden jongeren het makkelijk om aansluiting te vinden bij hun nieuwe klasgenoten? In hoeverre is deze overgang van invloed op de sfeer in het gezin? Worden jongeren serieuzer over school of zijn ze juist erg met andere dingen bezig?

Door antwoorden te vinden op deze vragen kunnen we in kaart brengen waarom sommige jongeren de schooltransitie succesvol doorlopen en andere jongeren daar meer moeite mee hebben. Deze kennis kunnen scholen gebruiken om hun leerlingen beter voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en op vervolgopleidingen. Voor ouders kan het onderzoek inzicht geven in wat jongeren in deze periode nodig hebben aan steun of ruimte. Inzichten uit het project kunnen ook bijdragen aan het verbeteren van de begeleiding van jongeren die veel stress ervaren rondom de eindtoets en het eindexamen.