Onderzoek

Als u voor uw bedrijf of instelling een cultuurwetenschappelijk onderzoek wilt laten uitvoeren, kunt u daarvoor de medewerkers van het ICON inschakelen. Of het nu gaat om een kortlopend onderzoek uitgevoerd door studenten of om een omvangrijk project waarvoor u ervaren onderzoekers wilt inzetten: wij hebben ruime expertise in huis. 

Ons onderzoek vindt altijd plaats in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, zodat een tijdige en geslaagde afronding van de opdracht is gegarandeerd. De resultaten daarvan kunnen uiteenlopen van een monografie tot een onafhankelijk advies, en van een website tot een inhoudelijke bijdrage aan een congres of festival. 

Wilt u met ons samenwerken? Bekijk de mogelijkheden op de pagina's van de onderzoeksgroepen of neem contact op met het ICON.

Projecten

In de afgelopen jaren hebben cultuurwetenschappers van de Universiteit Utrecht uiteenlopende onderzoeken uitgevoerd in opdracht van, of in samenwerking met, maatschappelijke partners. Hieronder vindt twee voorbeelden. Voor meer voorbeelden kunt u kijken op de pagina 'Projecten' van de verschillende onderzoeksgroepen.

Data School

Over Data School

Wij onderzoeken hoe dataficatie en algoritmisering burgerschap en democratie transformeert. Dit onderzoek wordt gevoed door onze nauwe samenwerking met externe partners van (lokale) overheidsorganisaties, (publieke) media, bedrijven, en NGO’s. We focussen ons onderzoek op de volgende twee onderwerpen:

  1. Publieke debatten online. Bijvoorbeeld onderzoek naar hoe complottheorieën zich verspreiden van het ene social media platform naar het andere.
  2. Verantwoorde datapraktijken en KI. We hebben bijvoorbeeld IAMA ontwikkeld: de Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes, een instrument dat sturing geeft aan ethische afweging omtrent algoritmes die mogelijk een grote impact hebben op mensenrechten.
Website Data School

Opsporen en voorkomen van laaggeletterdheid onder Nederlandse jongeren van 12 tot 15 jaar

© iStockphoto.com

In dit project zoekt computerwetenschapper en taalkundige Marijn Schraagen naar spraaktechnologie die kan helpen bij het opsporen van leesproblemen: spreken kinderen die minder goed kunnen lezen met een andere woordenschat en met een andere intonatie over teksten die ze gelezen hebben dan kinderen zonder leesproblemen? Op die manier kunnen leesproblemen die ontwikkelen bij een groep lezers (12-15 jarigen in Nederland) die nu onder de radar blijven wellicht beter worden opgespoord. In het tweede deel van het project wordt een sociale robot ontwikkeld die deze jongeren met leesproblemen helpt, bijvoorbeeld via online bijles.