De kracht van samenlevingen wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van haar instituties, die de formele en informele geraamtes vormen voor menselijke interactie.

Deze instituties - wetten, gebruiken, netwerken, organisaties, talen, etc. - maken of breken de verwezenlijking van een open, democratische en gelijkwaardige samenleving. Ze bepalen de mogelijkheden van de samenleving om tegenslagen op te vangen en goed in te spelen op de uitdagingen en mogelijkheden die nieuwe ontwikkelingen bieden.

Verschillende disciplines

Bij de Universiteit Utrecht werken onderzoekers samen uit verschillende disciplines, zoals economie, geschiedenis, cultuur, rechtsgeleerdheid, sociologie, sociale psychologie, taal en communicatie, ethiek, innovatiestudies en geografie om zo antwoorden te vinden op vragen als: Waarom ontwikkelen samenlevingen zich op deze punten zo verschillend? En welke rol spelen instituties in de vorming van open en duurzame samenlevingen, of juist het blokkeren daarvan?

Meer informatie

In het Nederlands is slechts een beperkte hoeveelheid informatie beschikbaar over het strategische thema Instituties van de Universiteit Utrecht. Deze website is echter volledig beschikbaar in het Engels.

Institutions is een van de vier strategische thema's van de Universiteit Utrecht.

Nieuws

6 oktober 2014
Onder leiding van prof. dr. Jan Luisten van Zanden is een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de verschillen tussen arm en rijk kleiner zijn dan gedacht.
3 oktober 2014
dr. Remco Raben deed archiefonderzoek naar de lange dekolonisatieperiode van Indonesië, en gaf hierover een interview.
'Berechnung der Glückseligkeit' - Lars Behrisch (Thorbecke Verlag, 2015)
30 september 2014
Lars Behrisch heeft de Carl-Erdmann-Preis ontvangen voor zijn boek 'Die Berechnung der Glückseligkeit'.
29 september 2014
Op 25 september reflecteerde het Reformatorisch Dagblad met prof. dr. Jan Hoffenaar op de geschiedenis van geestelijk verzorgers in het leger.
26 september 2014
Volgens Tiewen Visser, student van de master Politiek en maatschappij in historisch perspectief, zouden kamerleden minder makkelijk van baan moeten wisselen.

Pagina's

RSS