De kracht van samenlevingen wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van haar instituties, die de formele en informele geraamtes vormen voor menselijke interactie.

Deze instituties - wetten, gebruiken, netwerken, organisaties, talen, etc. - maken of breken de verwezenlijking van een open, democratische en gelijkwaardige samenleving. Ze bepalen de mogelijkheden van de samenleving om tegenslagen op te vangen en goed in te spelen op de uitdagingen en mogelijkheden die nieuwe ontwikkelingen bieden.

Verschillende disciplines

Bij de Universiteit Utrecht werken onderzoekers samen uit verschillende disciplines, zoals economie, geschiedenis, cultuur, rechtsgeleerdheid, sociologie, sociale psychologie, taal en communicatie, ethiek, innovatiestudies en geografie om zo antwoorden te vinden op vragen als: Waarom ontwikkelen samenlevingen zich op deze punten zo verschillend? En welke rol spelen instituties in de vorming van open en duurzame samenlevingen, of juist het blokkeren daarvan?

Meer informatie

In het Nederlands is slechts een beperkte hoeveelheid informatie beschikbaar over het strategische thema Instituties van de Universiteit Utrecht. Deze website is echter volledig beschikbaar in het Engels.

Institutions is een van de vier strategische thema's van de Universiteit Utrecht.

Nieuws

7 oktober 2014
Beatrice de Graaf sprak bij Jeroen Pauw over de aanval van de Nederlandse F16's op IS.
How Was Life? Global Well-Being since 1820 (OECD)
6 oktober 2014
People’s wellbeing has increased in the past 200 years. That is one of the conclusions of the report 'How Was Life? Global Well-Being since 1820'.
6 oktober 2014
Waarom waren sommige samenlevingen in de pre-industriële periode over een lange tijd stabiel, terwijl andere vatbaar waren voor crisis?
6 oktober 2014
Onder leiding van prof. dr. Jan Luisten van Zanden is een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de verschillen tussen arm en rijk kleiner zijn dan gedacht.
3 oktober 2014
dr. Remco Raben deed archiefonderzoek naar de lange dekolonisatieperiode van Indonesië, en gaf hierover een interview.

Pagina's

RSS