De kracht van samenlevingen wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van haar instituties, die de formele en informele geraamtes vormen voor menselijke interactie.

Deze instituties - wetten, gebruiken, netwerken, organisaties, talen, etc. - maken of breken de verwezenlijking van een open, democratische en gelijkwaardige samenleving. Ze bepalen de mogelijkheden van de samenleving om tegenslagen op te vangen en goed in te spelen op de uitdagingen en mogelijkheden die nieuwe ontwikkelingen bieden.

Verschillende disciplines

Bij de Universiteit Utrecht werken onderzoekers samen uit verschillende disciplines, zoals economie, geschiedenis, cultuur, rechtsgeleerdheid, sociologie, sociale psychologie, taal en communicatie, ethiek, innovatiestudies en geografie om zo antwoorden te vinden op vragen als: Waarom ontwikkelen samenlevingen zich op deze punten zo verschillend? En welke rol spelen instituties in de vorming van open en duurzame samenlevingen, of juist het blokkeren daarvan?

Meer informatie

In het Nederlands is slechts een beperkte hoeveelheid informatie beschikbaar over het strategische thema Instituties van de Universiteit Utrecht. Deze website is echter volledig beschikbaar in het Engels.

Institutions is een van de vier strategische thema's van de Universiteit Utrecht.

Nieuws

9 juli 2014
Economisch historicus prof. dr. Jan Luiten van Zanden is nu de schatbewaarder van het Nederlands Economisch Historisch Archief (NEHA).
1 juli 2014
prof. dr. Beatrice de Graaf legt uit welke stappen er volgens haar genomen moeten worden om jihadisten te deradicaliseren.
27 juni 2014
Nav het WRR-rapport Hoe ongelijk is Nederland?’ stelt econoom prof. dr. Bas van Bavel dat de vermogensbelasting in Nederland omhoog moet.
23 juni 2014
Op 19 juni gaf hoogleraar prof. dr. Beatrice de Graaf de Anton de Komlezing, getiteld ‘De vlam van het verzet’.
13 juni 2014
Historicus en Europa-deskundige dr. Mathieu Segers sprak over de samenstelling van de nieuwe Europese Commissie.

Pagina's

RSS