De kracht van samenlevingen wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van haar instituties, die de formele en informele geraamtes vormen voor menselijke interactie.

Deze instituties - wetten, gebruiken, netwerken, organisaties, talen, etc. - maken of breken de verwezenlijking van een open, democratische en gelijkwaardige samenleving. Ze bepalen de mogelijkheden van de samenleving om tegenslagen op te vangen en goed in te spelen op de uitdagingen en mogelijkheden die nieuwe ontwikkelingen bieden.

Verschillende disciplines

Bij de Universiteit Utrecht werken onderzoekers samen uit verschillende disciplines, zoals economie, geschiedenis, cultuur, rechtsgeleerdheid, sociologie, sociale psychologie, taal en communicatie, ethiek, innovatiestudies en geografie om zo antwoorden te vinden op vragen als: Waarom ontwikkelen samenlevingen zich op deze punten zo verschillend? En welke rol spelen instituties in de vorming van open en duurzame samenlevingen, of juist het blokkeren daarvan?

Meer informatie

In het Nederlands is slechts een beperkte hoeveelheid informatie beschikbaar over het strategische thema Instituties van de Universiteit Utrecht. Deze website is echter volledig beschikbaar in het Engels.

Institutions is een van de vier strategische thema's van de Universiteit Utrecht.

Nieuws

10 november 2015
Leergang binnen Instituties voor Open Samenlevingen
Max Kohnstamm op 93-jarige leeftijd - foto: Wikimedia Commons/Philip-Jan Kohnstamm
9 november 2015
Segers, winnaar van de UU-Publiprijs 2014, licht in een video het belang van de Europese integratie toe.
Istanbul, Turkije © iStockphoto.com/anouchka
5 november 2015
In EenVandaag (2 nov.) duidt Segers de Turkse verkiezingsuitslag o.a. in het licht van het vluchtelingenprobleem.
3 november 2015
Blik op wetenschap 2015 - Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt
3 november 2015
Bijeenkomst Strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen en Nationale Wetenschapsagenda

Pagina's

RSS