Hoe dragen instituties bij aan de vorming en versteviging van open samenlevingen?

Zijn de bestaande formele en informele instituties opgewassen tegen uitdagingen als groeiende sociaaleconomische ongelijkheid, de macht van 'big tech', terrorisme, discriminatie en wantrouwen in overheid en wetenschap en de klimaatcrisis? En, als de huidige instituties falen, hoe kunnen wij ze aanpassen en verbeteren om beter bij te dragen aan open en veerkrachtige samenlevingen? Binnen Institutions for Open Societies werken wetenschappers samen met maatschappelijke partners aan deze vraagstukken. Alleen door gezamenlijke inspanningen en een constructieve dialoog kunnen we kennis en oplossingen aanreiken voor de uitdagingen van onze tijd.

IOS-Hubs: waar onderzoek en samenleving de krachten bundelen