IOS Think Papers Serie

Inspiratie voor nieuw IOS onderzoek

Cover IOS Think Paper I

Met trots presenteert Instituties voor Open Samenlevingen de IOS Think Papers. Een reeks inspirerende publicaties over wetenschappelijke onderwerpen die het centrum vormen van Utrecht's onderzoeksexpertise IOS. De papers worden geschreven door en voor onderzoekers verbonden aan dit strategische thema en zijn toegankelijk voor iedereen met interesse in deze thema's.

Jaarlijks verschijnen er meerdere edities van de Think Papers, waarbij steeds een ander thema centraal staat. De semi-wetenschappelijke artikelen worden afzonderlijk uitgegeven als PDF en zijn te downloaden via deze pagina.

De redactieraad voor de IOS Think Papers serie wordt gevormd door prof. dr. Mark Bovens, prof. dr. Beate Volker en dr. Joel Anderson.
  

Paper #1: The Open Society and its Future

De eerste editie van de reeks Think Papers is gewijd aan de open samenleving, een van de kernbegrippen van Instituties voor Open Samenlevingen. Deze speciale editie, uitgegeven als bundel, bevat bijdragen van prof. dr. Mark Bovens, prof. dr. José van Dijck, prof. dr. Anna Gerbrandy, dr. Giuseppe Feola, drs. Arno Visser (Maatschappelijke Adviesraad IOS) en prof. dr. Henk Kummeling (tevens rector van de Universiteit Utrecht). De artikelen vinden hun oorsprong in de IOS Toogdag gehouden op 16 september 2019. 

Lees de eerste editie

Paper #2: Institutional Legitimacy in Open Societies

In de tweede paper in deze reeks staat het thema legitimiteit van instituties in open samenlevingen centraal. Dit IOS Think Paper is geschreven door onderzoekers van de stream Legitimacy and Institutions, onderdeel van strategisch thema Instutitions for Open Societies: Mark Bovens, Judith van Erp, Elaine Mak, Kees van den Bos,  Annelien de Dijn, Dorothea Gädeke, Liesbeth van de Grift en Amy Nivette. Vanuit de hub Security in Open Societies leverden onderzoekers Scott Douglas en Beatrice de Graaf een bijdrage. 

Lees het tweede paper

Paper #3: Contested Institutional Legitimacy

In het Think Paper over contested institutional legitimacy onderzoeken Georg Frerks (Geesteswetenschappen) and Niels Terpstra (Bestuurs- en Organisatiewetenschap) de gevolgen van  delegitimatie op open samenlevingen aan de hand van drie casussen: de toeslagenaffaire, de boerenprotesten en complottheorieën over 5G. 

Lees het derde Think Paper

Paper #4: Advancing interdisciplinary research on institutions

De vierde editie in de reeks IOS Think Papers focust op verschillende soorten interdisciplinaire onderzoeksmethoden voor het bestuderen van open samenlevingen. In dit paper legt prof. dr. Ingrid Robeyns uit welke uitdagingen multi- en interdisciplinair onderzoek met zich meebrengt en wat er voor nodig is om kwalitatief hoogstaand onderzoek te kunnen doen naar instituties voor open samenlevingen. 

Lees het vierde Think Paper


Interesse om bij te dragen aan de reeks? Neem dan contact op met een van de redactieleden. 

De publicaties in de reeks IOS Think Papers worden uitgegeven onder ISSN-nummer 2666-8483; E-ISSN 2666-849.