Testimonial Rogier Donk

Operationeel Expert Wijkagent, Basisteam Utrecht-Noord

Portretfoto Rogier Donk
Rogier Donk

“Wetenschappers en wijkagenten hebben elkaar veel te bieden. Ik heb Beatrice de Graaf enkele jaren geleden voor het eerst ontmoet op het politiebureau. We raakten aan de praat. Ik behandelde destijds stadsbreed casuïstiek voor de radicaliseringsaanpak. Zij zat in de gemeentelijke taskforce 'Utrecht Zijn We Samen'. Haar inzichten in de beweegredenen van terroristen waren voor mij heel relevant en tijdens gesprekken met potentiele radicaliserende personen direct toepasbaar.

“Ze wees me er bijvoorbeeld op dat redemption (‘verlossing’) een belangrijke drijfveer kan zijn. Daar kan ik in de praktijk veel mee. Ze vertelde ook, in het kader van haar onderwijsproject Ter Info, dat docenten soms handelingsverlegen zijn als het gaat om het signaleren van radicalisering of omgaan met extreme idealen. Dit probleem doet zich ook voor bij agenten en wie weet wat dezelfde schoolpakketten de politie nog kunnen opleveren. Scholen hebben veel aan de lespakketten die gemaakt worden om radicalisering en terrorisme bespreekbaar te maken.

“Omgekeerd vind ik dat wij bij de politie maatschappelijk zeer relevant studiemateriaal kunnen bieden als het gaat om radicalisering, maar ook breder. Zo heb ik het afgelopen jaar integraal samengewerkt in een field lab rond de bestrijding van jonge aanwas in cocaïnehandel. Voor mij is het belangrijk te begrijpen wanneer en hoe mensen het criminele milieu ingaan, en ook hoe en waarom ze weer uitstromen. Dan ben ik dus op zoek naar nieuwe manieren van analyse en onderzoek. Wat mij betreft mogen de wetenschappers vaker bij dit soort zeer concrete projecten aansluiten. Ik merk dat de universiteit daar nog niet altijd op weet in te spelen. Mijn hoop is dat dat we vaker gaan samenwerken.”