Online lezingenserie 'Adapt!'

Adapt! Van crises kun je leren. Lezingenreeks van SOS Hub

Een crisis zoals de coronacrisis heeft een weerslag op de samenleving en op het individu. Te weinig ziekenhuisbedden en zorgmedewerkers, een economische recessie, productieketens die stokken. Daarnaast is er persoonlijke leed: mensen verliezen dierbaren, banen staan op de tocht en er leeft angst en onzekerheid.

Ondanks alle ellende zijn er ook lessen te leren en biedt een crisis mogelijkheden voor verandering. ‘Never waste a good crisis’, zei Winston Churchill al. Volgens hem hadden de Verenigde Naties haar bestaan te danken aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Samen met Studium Generale presenteren wetenschappers van de Hub Security in Open Societies hun visie op crises uit heden en verleden. Hoe komen we er sterker uit?

In zes online lezingen, reflecteren de onderzoekers op crises van nu en toen. De lezingen zijn, op een enkeling na, Nederlandstalig en Engels ondertiteld. 

Programma van Adapt!

'De dynamiek van diepe crises' met Paul 't Hart

Al vrij snel nadat het coronavirus in Nederland uitbrak, werd er gesproken over ‘de coronacrisis’. Maar wat maakt een crisis eigenlijk een crisis? En welke rol spelen conflict, politiek en leiderschap van diepe crisis zoals de coronacrisis? Bestuurskundige Paul ’t Hart trapt op 20 mei de digitale collegereeks Adapt! af met een inkijk in de dynamiek van diepe crises.

Kijk lezing terug

'Veerkrachtig omgaan met ongekende gevaren' met Arjen Boin

‘Varen op zicht’. Dat is hoe premier Rutte de Nederlandse corona-aanpak omschreef tijdens een van zijn persconferenties. We kijken vooruit, maar niet te ver en hebben ook geen idee waar het avontuur eindigt. Zijn omschrijving brengt een cruciale vraag aan het licht: hoe doe je dat eigenlijk, een crisisaanpak maken in tijden van grote onzekerheid? Prof. dr. Arjen Boin (Universiteit van Leiden) legt uit hoe politici en deskundigen daarbij te werk gaan. 

Kijk lezing terug

'Hoe mensen omgaan met alarmerende omstandigheden' met Kees van den Bos

Van concentratieproblemen tot stress. Onderzoek laat zien dat de mentale gevolgen van de coronacrisis voor veel mensen groot zijn. Hoogleraar sociale psychologie Kees van den Bos legt uit hoe dat komt en wat we er aan kunnen doen.

Kijk lezing terug

'Pandemieën zijn te temmen' met Beatrice de Graaf

Hoe ontstonden pandemieën in de geschiedenis? Welke gevolgen hadden deze crises voor onze gezamenlijke veiligheid? En: welke lessen kunnen we leren van de ‘Outbreak Management Teams’ van het verleden? In alweer het vierde lezing van deze serie geeft historicus Beatrice de Graaf ons een historisch perspectief op pandemieën. In het bijzonder gaat zij in op de gevolgen die crises, zoals pandemieën, hebben op internationale betrekkingen en op de obstakels die nu nog in de weg staan om een toekomstige pandemie van deze schaal te kunnen voorkomen.

Kijk lezing terug

'Nationale identiteit in crisitijd' met Lotte Jensen

In korte tijd moesten we ons neerleggen bij het ‘nieuwe normaal’: geen aanrakingen meer, veel thuisblijven en ten alle tijden anderhalve meter afstand houden. Toen door het coronavirus de IC's volstroomden en duizenden mensen overleden, spraken we elkaar moed in. We klapten voor de zorg, zetten beertjes voor de ramen. 'Utrecht zorg goed voor elkaar' staat op de posters die je overal in de stad vindt. Rampen hebben niet alleen een destructieve werking: ze creëren ook saamhorigheidsgevoel. Filosoof en neerlandicus Lotte Jensen (Radboud University) laat dit zien aan de hand van een aantal voorbeelden uit de geschiedenis. Hoe vormt een crisis de nationale identiteit?

Kijk lezing terug

‘Hoe kan een crisis de democratie versterken’ met Scott Douglas

Een crisis veroorzaakt veel politieke spanningen, maar kan ook leiden tot een meer transparante, eerlijke en zelfs gezonde democratische samenleving. Trage bureaucratische processen worden versneld, mensen gaan samenwerken en uiteenlopende belangen worden opzij gezet. Bestuurskundige Scott Douglas onderzoekt de positieve impact van crises op de democratie. Volgens hem kunnen noodsituaties ook leiden tot een betere samenleving. 

Kijk lezing terug

About Security in Open Societies 

Over Security in Open Societies 

De bedreigingsvormen waar de samenleving mee wordt geconfronteerd veranderen op grote schaal. Liberale democratieën hebben nieuwe veiligheidsmaatregelen en -filosofieën nodig om adequaat op deze dreigingen te kunnen reageren. Westerse democratieën worden hierbij geconfronteerd met een paradox. De politieke impuls is om een sterkere nationale veiligheidsstaat op te bouwen.

Dit botst echter met de realiteit dat nationale regeringen over minder capaciteit beschikken om ook daadwerkelijk veiligheid te bieden. Hoe vinden we een evenwicht tussen bezorgdheid over veiligheid enerzijds en privacy anderzijds in onze moderne wereld? Security for Open Societies (SOS) biedt een onafhankelijk, interdisciplinair platform waar de wetenschap, professionele instanties en de samenleving elkaar vinden op onderwerpen als veiligheid, terrorisme en de rechtsstaat.