Samenwerking in beeld: gemeente Utrecht

'Samenwerken met de Universiteit Utrecht zorgde voor verdieping van de inhoud en resultaten van het project'

Projectleider Roger van Loon (gemeente Utrecht)

Projectleider Roger van Loon over het project Weten Wat Werkt

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid creërde in 2017 de mogelijkheid voor een reeks experimenten om de Participatiewet doeltreffender in te vullen. Binnen dit kader vond het project Weten Wat Werkt plaats. Hierin werkten onderzoekers van de Universiteit Utrecht de afgelopen anderhalf jaar samen met de gemeente Utrecht om te adviseren over de beste manier om mensen met een bijstandsuitkering te helpen. Roger van Loon, projectleider vanuit de gemeente Utrecht, vertelt over de samenwerking. 

Roger van Loon: ‘Vanuit de gemeente wilden we graag weten wat de beste manier is om inwoners met een bijstandsuitkering te helpen richting participatie of betaald werk. Kan het anders, eenvoudiger, beter? Hiervoor zochten we de samenwerking met de Universiteit Utrecht. Dit maakte het project zeker anders. Hoewel de verschillende blikvelden soms een uitdaging vormen, gaf de samenwerking extra dimensies en duiding aan de inhoud en uitkomsten van het project.’

Gedurende 16 maanden volgden de onderzoekers bijstandsgerechtigden in Utrecht en Zeist, in een randomised controlled trial, waarbij deelnemers verdeeld over vier onderzoeksgroepen een verschillende aanpak volgden. Van Loon: ‘Deze methode is nog nauwelijks eerder toegepast in combinatie met geldende wetgeving. De inzichten hieruit helpen om te bepalen of beleidsinterventies daadwerkelijk resultaten opleveren. Dat element verdient zeker navolging in andere beleidsexperimenten. Voor ons als gemeente was het heel waardevol dat de onderzoekers daarbij precies de verschillende nuances wisten aan te wijzen die het beleidsveld zo complex maken. Doordat zij zowel het grotere plaatje als de details wisten te betrekken, waren ze in staat om maatschappelijke betekenis en duiding te geven aan het onderzoek.’

Voor ons als gemeente was het heel waardevol dat de onderzoekers daarbij precies de verschillende nuances wisten aan te wijzen die het beleidsveld zo complex maken.

‘Het is fijn dat de wetenschappers onze wensen zo goed wisten te vertalen in het onderzoek. Door bijvoorbeeld steeds te zoeken naar aanvullende data en verduidelijking leverde het project ook eindresultaten op over mensen met een laag opleidingsniveau of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het inzicht dat je soms ook naar subdoelgroepen moet kijken, is binnen ons gemeentelijke beleid niet altijd vanzelfsprekend. De wetenschappelijke verdieping liet ons als gemeente scherp nadenken: wat betekent een onderzoeksresultaat in termen van beleidsvorming? De onderzoekers hebben me echt verrast met hun veelzijdige kennis van de bijstand en van de werkwijze die we toepassen als gemeente.’

Wethouder Linda Voortman voegt toe: ‘Weten Wat Werkt heeft ons veel nieuwe inzichten gebracht op het gebied van de Participatiewet. Niet alleen op het gebied van werk, maar ook het effect op hoe bijstandsgerechtigden zich voelen. De samenwerking met de universiteit was gedurende het proces erg goed. We blijven na afloop van het onderzoek samenwerken om een betere Participatiewet te krijgen.’

Lees meer over het project Weten Wat Werkt