Samenwerken

Waardevolle inzichten, adviezen en strategische oplossingen komen vanuit vaardige organisaties zonder winstoogmerk. Werk samen met de Universiteit Utrecht.
Collaboration

De Universiteit Utrecht is een voorloper op het gebied van interdisciplinair onderzoek naar de formele en informele richtlijnen van menselijke actie: instituties. Bij de Utrechtse onderzoeksexpertise Instituties voor Open Samenlevingen (IOS) werken we nauw samen met andere organisaties en instituties. Deze samenwerkingsverbanden resulteren in innovatie en ontwikkeling, geheel gericht op het bijdragen aan de vorming van duurzame en open samenlevingen over de hele wereld.