Over IOS

Aan de Universiteit Utrecht bundelen onderzoekers vanuit diverse vakgebieden de krachten in onderzoeksexpertise Instituties voor Open Samenlevingen (IOS). Onderzoekers binnen IOS richten zich op de interdisciplinaire benadering van twee vitale maatschappelijke vraagstukken:
Waarom ontwikkelen samenlevingen zich zo verschillend? En hoe dragen instituties bij aan de vorming van veerkrachtige en open samenlevingen?

Om antwoorden te vinden op deze vragen, wordt interdisciplinair onderzoek verricht rond de formele en informele richtlijnen van menselijke interactie: instituties. Deze instituties, waaronder wetten, gewoontes en daarmee verbonden organisaties en netwerken, maken of beperken de realisatie van open, democratische en gelijke samenlevingen. Ze bepalen ook de mate waarin samenlevingen in staat zijn tegenslagen, zoals grootschalige crises, op te vangen en duurzame welvaart te genereren.

Bijdragen aan de ontwikkeling van open en veerkrachtige samenlevingen wereldwijd

Interdisciplinair onderzoek

Bij IOS slaan meer dan 500 onderzoekers uit verschillende richtingen, zoals economie, geschiedenis, publieke administratie, cultuur, recht, sociologie, sociale psychologie, taal en communicatie, ethiek, innovation studies en geowetenschappen, de handen ineen om bij te dragen aan de ontwikkeling van open en veerkrachtige samenlevingen over de hele wereld.

Dit is van groot belang voor het waarborgen van mensenrechten en voor de mate waarin samenlevingen zich kunnen aanpassen aan constante ontwikkelingen, om duurzame welvaart te genereren.

Utrechtse onderzoeksexpertise

Instituties voor Open Samenlevingen is één van de vier onderzoeksexpertises van de Universiteit Utrecht.