IOS hubs: onderzoek en praktijk verbinden

De handen ineenslaan om maatschappelijke vraagstukken van vandaag én morgen aan te pakken

Innovatie, nieuwe inzichten en maatschappelijke impact vereisen niet alleen samenwerking binnen verschillende wetenschappelijke disciplines, maar ook kennis en kunde van professionals buiten de wetenschap. Bij Instituties voor Open Samenlevingen werken we daarom samen met diverse maatschappelijke partners. We doen dit binnen onze vijf hubs: knooppunten waar onderzoek en praktijk samenkomen rondom urgente maatschappelijke thema's. Op die manier kunnen we de krachten bundelen en elkaar vanuit verschillende expertises aanvullen, om zo samen te werken aan open en veerkrachtige samenlevingen. 

In onderstaande video's wordt de focus en aanpak van onze vijf hubs uitgelegd. 

De hub: Security in Open Societies

Hoe werken we aan een veilige en open samenleving?

De hub: Future of Work

Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk mensen profiteren van een veranderende arbeidsmarkt?

De hub: Gender & Diversity

Hoe zorgen we dat onze samenleving gelijkwaardiger en inclusiever wordt?

De hub: Future of Citizen-Based Initiatives

Hoe kunnen burgerinitiatieven bijdragen aan een veerkrachtige samenleving?

De hub: Social Entrepreneurship Initiative

Hoe kunnen we sociaal ondernemerschap stimuleren en ondersteunen?