Wat kunnen organisaties doen om de diversiteit te vergroten en de positie te verbeteren van vrouwen en andere groepen die ondervertegenwoordigd zijn in hun organisatie? Hoe gaan we discriminatie en onderwaardering van minderheden tegen? De Gender and Diversity Hub van de Universiteit Utrecht bundelt zijn krachten met maatschappelijke partners om complexe gender- en diversiteitskwesties op te lossen en strategieën te ontwikkelen voor het implementeren van diversiteit voor maatschappelijke inclusie en verandering. De Gender and Diversity Hub is onderdeel van onderzoeksexpertise Institutions for Open Societies.

Waarom is inclusie belangrijk?

Onderzoek heeft aangetoond dat het bouwen aan een samenleving die openstaat voor alle geslachten, etniciteiten en andere groepsdimensies, van cruciaal belang is vanuit het oogpunt van grondrechten en gelijke rechten voor personen en vanuit maatschappelijk en economisch perspectief.