Hoe kunnen burgerinitiatieven leiden tot een open en veerkrachtige samenleving?

Burgers nemen tegenwoordig steeds meer zelf de touwtjes in handen. Ze verenigen zich om gezamenlijk de zorg voor ouderen of kinderen te waarborgen of delen hun auto of huis met wildvreemden via internet. Wat motiveert burgers om zo betrokken te raken? En leidt die betrokkenheid tot een open en veerkrachtige samenleving? De FOCI Hub adviseert, promoot en stimuleert burgerinitiatieven en is een platform voor samenwerking tussen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en maatschappelijke partners. FOCI is onderdeel van het strategisch onderzoeksthema Instituties voor Open Samenlevingen