Onderzoekers

De onderzoekers van de Future of Work hub bestuderen vraagstukken rondom de toekomst van werk vanuit verschillende disciplines en invalshoeken:

 • Arbeidsmarkt, Duurzame inzetbaarheid, Genderproblemen, Flexibele arbeid en zzp'ers, Langer doorwerken, Levensloop- en loopbaanvraagstukken, Menselijk kapitaal, Oudere werknemers

Socioloog, manager van de Future of Work hub, verbindt maatschappij en wetenschap.

 • Arbeidsmarkt, Flexibele arbeid en zzp'ers, Arbeidsrecht, Arbeidsverhoudingen en sociale politiek, Europees recht
 • Strategisch HRM en de performance van publieke/non-profit organisaties, Human Resource Management, Management, Prestatiemanagement, Ondernemingsbestuur, Strategisch management, Talentmanagement

Arbeids- & Organisatiepsychologie, welzijn en prestaties van werknemers, loopbaanontwikkeling 

 • Sociologie, Sociale stratificatie, Discriminatie, Integratie etnische minderheden, Immigratie en migrantenintegratie, Racisme, Ongelijkheid, Arbeidsmarkt, Gender en werkgelegenheid, Veld- en laboratoriumexperimenten, Discrete keuze-experimenten, Experimentele sociologie

Arbeidseconomie, digitalisering en 'the human side of bits'

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers in diverse (semi-)publieke organisaties.

Interactie arbeidsmarkt met woningmarkt, regionale economie

Sociale netwerken en werk, diversiteit op de werkvloer

Arbeidsrelaties, contracting, payrolling, platformeconomie.

  Arbeidseconomie en de invloed van technologie op groei (on)gelijkheid en werkgelegenheid.

  Economische ethiek

  Werk en ongelijkheid

  Sociologie en werk

  De rol van persoonlijke hulpbronnen: humaan kapitaal, sociaal kapitaal, cultureel kapitaal en gezondheid in uitkeringsafhankelijkheid. 

  • Bedrijfsgeschiedenis, Bedrijfsontwikkeling, Beleidsanalyse, Industriële dynamiek, Economische geografie, Economische ontwikkeling, Innovatie, Instituties, Ondernemerschap, Organisatie, Regionale ontwikkeling, Strategie
  • Gezondheidsgedrag, Verandering in gezondheidsgedrag, Gezondheidsbevordering, Gezondheidscommunicatie, Gender en seksualiteit, Infectieziekten, Sector gezondheidszorg, Sociale ongelijkheid
  • Arbeidsmarkt, Genderproblemen, Gender, Gender en seksualiteit, Gendergelijkheid, Industriële betrekkingen, Sociaal beleid en interventies, Vergelijkende verzorgingsstaten, Verzorgingsstaat, Werk- en gezinsvraagstukken, Werk-familie