Onderzoekers

De onderzoekers van de Future of Work hub bestuderen vraagstukken rondom de toekomst van werk vanuit verschillende disciplines en invalshoeken:

 • Arbeidsmarkt, Oudere werknemers, Genderproblemen, Duurzame inzetbaarheid, Flexibele arbeid en zzp'ers, Langer doorwerken, Levensloop- en loopbaanvraagstukken, Menselijk kapitaal, Arbeidsverhoudingen en sociale politiek

Socioloog, manager van de Future of Work hub, verbindt maatschappij en wetenschap.

 • Arbeidsmarkt, Flexibele arbeid en zzp'ers, Arbeidsrecht, Arbeidsverhoudingen en sociale politiek, Europees recht
 • Strategisch HRM en de performance van publieke/non-profit organisaties, Human Resource Management, Management, Prestatiemanagement, Ondernemingsbestuur, Strategisch management, Talentmanagement, Open Science

Arbeids- & Organisatiepsychologie, welzijn en prestaties van werknemers, loopbaanontwikkeling 

 • Sociologie, Sociale stratificatie, Discriminatie, Integratie etnische minderheden, Immigratie en migrantenintegratie, Racisme, Ongelijkheid, Arbeidsmarkt, Gender en werkgelegenheid, Veld- en laboratoriumexperimenten, Discrete keuze-experimenten, Experimentele sociologie
 • Strategisch HRM en de performance van publieke/non-profit organisaties, Human Resource Management, Duurzame inzetbaarheid, Psychologisch welbevinden, Management Development

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers in diverse (semi-)publieke organisaties.

Interactie arbeidsmarkt met woningmarkt, regionale economie

Sociale netwerken en werk, diversiteit op de werkvloer

  Arbeidseconomie en de invloed van technologie op groei (on)gelijkheid en werkgelegenheid.

  Economische ethiek

  Werk en ongelijkheid

  Sociologie en werk

  De rol van persoonlijke hulpbronnen: humaan kapitaal, sociaal kapitaal, cultureel kapitaal en gezondheid in uitkeringsafhankelijkheid. 

  • Bedrijfsgeschiedenis, Bedrijfsontwikkeling, Beleidsanalyse, Industriële dynamiek, Economische geografie, Economische ontwikkeling, Innovatie, Instituties, Ondernemerschap, Organisatie, Regionale ontwikkeling, Strategie
  • Sociale geografie, Arbeidsmarkt, Economische ontwikkeling, Europees regionaal beleid, Ruimtelijk modelleren, Ruraal-urbane dynamiek, Statistisch programmeren in Stata en R
  • Gezondheidsgedrag, Verandering in gezondheidsgedrag, Gezondheidsbevordering, Gezondheidscommunicatie, Gender en seksualiteit, Infectieziekten, Sector gezondheidszorg, Sociale ongelijkheid
  • Arbeidsmarkt, Genderproblemen, Gender, Gender en seksualiteit, Gendergelijkheid, Industriële betrekkingen, Sociaal beleid en interventies, Vergelijkende verzorgingsstaten, Verzorgingsstaat, Werk- en gezinsvraagstukken, Werk-familie