Informatie voor verwijzers

Patiënten die voldoen aan onderstaande in- en exclusiecriteria kunt u aanmelden via het contactformulier.


Wie kan er meedoen?

Patiënten kunnen deelnemen indien zij voldoen aan de volgende criteria:

  • Paniekstoornis of sociale angststoornis als diagnose
  • Leeftijd > 18 jaar
  • Voldoende begrip van Nederlandse taal
  • In behandeling zijn bij het Altrecht Academisch Angstcentrum of Academisch Angstcentrum Mondriaan/PsyQ, of bereid zijn in behandeling te komen

Wie kan er niet meedoen?

Patiënten die aan de volgende criteria voldoen, kunnen niet deelnemen:

  • Geen bereidheid medicatiegebruik stabiel te houden gedurende de studieperiode
  • Geen bereidheid om geen alcohol of drugs 24 uur voor en na de behandelsessies te gebruiken,  het gebruik van middelen tijdens de studieperiode wordt afgeraden
  • Neurologische stoornis, recente suïcidepoging(en), visuele- of gehoorbeperkingen die behandeling kunnen hinderen of wanneer, epilepsie, zwangerschap, of hart- en vaatziekten spelen
  • Ten tijde van het onderzoek andere psychologische behandeling wordt gevolgd voor angst- of comorbide klachten