Informatie voor patiënten

Wanneer kom je in aanmerking voor deelname aan het onderzoek?

Als je:

  • een paniekstoornis of sociale angststoornis hebt;
  • 18 jaar of ouder bent;
  • Een voldoende beheersing hebt van de Nederlandse taal (voor het invullen van de vragenlijsten);
  • In behandeling bent bij het Altrecht Academisch Angstcentrum of Academisch Angstcentrum Mondriaan/PsyQ, of bereid bent te komen.

Je kunt helaas niet meedoen als er

  • Geen bereidheid is om medicatiegebruik stabiel te houden tijdens de duur van het onderzoek
  • Geen bereidheid is om geen alcohol of drugs 24 uur voor en na de behandelsessies te gebruiken, het gebruik van verdovende middelen tijdens de studieperiode wordt afgeraden
  • Neurologische stoornis(sen), recente suïcidepoging(en), visuele- of gehoorbeperkingen die behandeling kunnen hinderen of als epilepsie, zwangerschap, of hart- en vaatziekten spelen
  • Tijdens de duur van het onderzoek andere psychologische behandeling wordt gevolgd voor angst- of andere psychische klachten

Om te bepalen of u kunt deelnemen aan het onderzoek en om te bepalen of de IMPROVE-studie de best passende behandeling voor u is, zal eerst een informatie-afspraak plaatsvinden. Daarnaast zult u een informatiebrief ontvangen met verdere uitleg over het onderzoek. In deze informatiebrief kunt u ook lezen op welke momenten metingen voor het onderzoek zullen plaatsvinden. Op basis van deze brief kunt u beslissen om vrijwillig deel te nemen aan de studie.

Mogelijke voordelen van deelname aan het onderzoek

De behandeling kan mogelijk goed werken bij een paniekstoornis of sociale angststoornis. U bent mogelijk sneller geholpen doordat de wachtlijst korter is en de behandeling intensief is (langere sessies van 90 minuten) dan de meeste reguliere behandelingen. Daarnaast zorgt deelname aan dit onderzoek ervoor dat er meer inzicht komt in nieuwe behandelvormen voor paniekstoornis en sociale angststoornis.

Mogelijke ongemakken van deelname aan het onderzoek

Net zoals reguliere behandeling gericht op angst, kan de behandeling van het onderzoek als vervelend worden ervaren. Bij elke vorm van angstbehandeling kan het zijn dat u tijdelijk meer angst of paniek ervaart, aangezien u leert om met deze gevoelens om te gaan. De behandelaren in dit onderzoek zijn getraind om met deze situaties om te gaan. Daarnaast wordt u gevraagd om de medicatie niet te wijzigen gedurende de onderzoeksperiode. Mocht dit medisch gezien toch nodig zijn, dan ligt het aan de medicatie of u nog mee kunt doen met dit onderzoek. Tot slot is de behandeling intensief (langere sessies, meer vragenlijsten) en dit kan dus meer van u vragen dan een reguliere behandeling.

Locaties waar u kunt meedoen aan het onderzoek

Klik op kaartje voor meer informatie (Google maps)