Samenwerken

Vorm van samenwerking

De samenwerking met het Utrechts Centrum voor Communicatieonderzoek kan op verschillende manier worden vormgegeven. Wat de meest geschikte vorm is, hangt af van de aard van de onderzoeks- of adviesvraag, de omvang van een project en de benodigde expertise. Soms kunnen we een project uitvoeren met student-assistenten of in de vorm van een stage. Soms kan een project ingebracht worden in een cursus en werken studenten gezamenlijk aan de opdracht. Een andere keer detacheren we onderzoekers bij een organisatie, maar het vaakst formuleren we voorstellen waarin één of meer onderzoekers een tijd aan uw onderzoeks- of adviesvraag werken. De omvang kan dan uiteenlopen van enkele dagdelen tot vier jaar (een promotieonderzoek).

Kosten en tarieven

De kosten voor een project zijn afhankelijk van de vorm van samenwerking. Wanneer een project uitgevoerd kan worden door student-assistenten, zijn de kosten uiteraard lager dan wanneer we ervaren onderzoekers moeten inzetten. Welke expertise er nodig is en voor welke duur, hangt af vooral van:

  • de aard van de onderzoeksvraag,

  • het onderzoeksdoel (verkennend, beschrijvend, toetsend),
  • de methoden en de omvang van het onderzoek (steekproefgrootte, etc.).

Voor advies en training geldt hetzelfde: de kosten hangen af van de gevraagde inspanning en worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.