Portfolio

We doen onderzoek voor tal van organisaties: van het UMC Utrecht tot ABN AMRO

NETSPAR: Pensioencommunicatie

© iStockphoto.com

Hans Hoeken, Leo Lentz, Bregje Holleman, Jacqueline Evers-Vermeul en Henk Pander Maat onderzoeken samen met Adriaan Kalwij (REBO) hoe zogenaamde pensioenhulpen kunnen worden verbeterd. Dat doen zij in opdracht van NETSPAR.

Pensioenkeuzehulpen zijn interactieve online programma’s die mensen door een reeks van vragen leiden en bij elke vraag de relevante informatie over de keuzealternatieven geven om op die manier tot meer doordachte keuzes te komen. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan laaggeletterde doelgroepen. 

ICUU: Intercultural Awareness Training

Hub: Gender and Diversity

Medewerkers van het Utrechts Centrum voor Communicatieonderzoek hebben trainingen ontwikkeld om het interculturele bewustzijn te verbeteren van het wetenschappelijk en ondersteunend personeel binnen de Universiteit Utrecht. Dit project richt zich met name op het bevorderen van interculturele vaardigheden.

UU en Taalunie: Luistertaal

© iStockphoto.com/tomnamon

Jan ten Thije en Karen Schoutsen voeren voor de Nederlandse Taalunie een onderzoek uit naar het gebruik van ‘luistertaal’ in de praktijk: in de zorg, het onderwijs en op de werkvloer in Nederland en Vlaanderen. Luistertaal is een vorm van meertalige communicatie waarin personen met verschillende talige en culturele achtergronden hun eigen taal blijven spreken, in plaats van samen één vreemde taal te spreken, bijvoorbeeld Engels.

Het doel van het project is om adviezen te formuleren over hoe luistertaal het beste kan worden toegepast. Op die manier hoopt men de inzet van luistertaal te stimuleren als een laagdrempelige manier om tot meertalige communicatie te komen binnen de EU en in de grensregio’s.

BPV&W: Gebruikersonderzoek mediamix

mensen aan de telefoon, van bovenaf

Onderzoekers van het Utrechts Centrum voor Communicatieonderzoek onderzochten de effectiviteit van de mediamix bij het Breed Platform Verzekerden en Werk. Ze zijn nagegaan hoe begrijpelijk hun brochures waren, hoe toegankelijk gebruikers hun website vonden en hoe effectief en efficiënt hun telefonische helpdesk opereerde. Het onderzoek mondde uit in concrete aanbevelingen om de inzet van verschillende mediakanalen te verbeteren.

VEH: Toegankelijkheid hypotheekaktes

© iStockphoto.com

Voor de Vereniging Eigen Huis onderzocht Leo Lentz de begrijpelijkheid van de hypotheekakte. Hij zette hiervoor proeflezers in en sprak met leden van de vereniging over hun ervaringen met hypotheekakten. Daarnaast analyseerde hij aktes van alle grote hypotheekaanbieders met het automatische programma T-scan. Resultaat: de hypotheekakte blijkt tot de allermoeilijkste teksten in het Nederlandse taalgebied te behoren. Notarissen, banken en verzekeraars gaan aan het werk om een begrijpelijkere akte te maken. 

Gemeente Utrecht: Webevaluatie

Sanne Elling en Leo Lentz onderzochten de kwaliteit van gemeentelijke websites voor onder meer de gemeente Utrecht. Daarbij was er niet alleen aandacht voor de begrijpelijkheid van de sites, maar vooral voor de vindbaarheid van informatie. De resultaten leidden tot concrete adviezen om de websites te verbeteren.

UMCU: Allergeneninformatie

Bregje Holleman en Leo Lentz onderzochten samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht hoe allergeneninformatie het beste gecommuniceerd kan worden op voedselproducten. Wat zijn de verschillen in interpretatie tussen 'bevat sporen van..'  en 'kan ... bevatten'? Welke formulering biedt de meest heldere informatie voor de consument?

CBG: Begrijpelijke bijsluiter

Dame leest bijsluiter

Samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen deed het Utrechts Centrum voor Communicatieonderzoek onderzoek naar de vraag of patiënten bijsluiters wel goed begrijpen en eenvoudig het antwoord op hun vragen kunnen vinden. We maakten ook een verbeterde bijsluiter en testten die onder mensen met een hogere en lagere opleiding. De revisie zorgde ervoor dat vooral de mensen met een lagere opleiding de bijsluiter veel beter konden begrijpen.

ABN AMRO: Hypotheekgesprekken

Appartementen te koop in de Pijp

Samen met ABN AMRO deden Marloes Herijgers, Henk Pander Maat en Tessa van Charldorp onderzoek naar gesprekken die bankmedewerkers voeren met huizenkopers over een eventuele hypotheek. Zowel de medewerker als de klant staan voor een moeilijke taak. De klant moet allerlei belangrijke keuzes maken en dat kan alleen als goed begrepen wordt wat daar de gevolgen van zijn. De medewerker moet dus veel uitleggen, maar ook allerlei gegevens van de klant verzamelen. En dat moet in een beperkte tijd gebeuren. Het onderzoek leidde tot aanbevelingen aan de bank om dit proces te verbeteren.

CvTE: Begrijpelijkheid examenvragen

© Maria Salaru

Jacqueline Evers-Vermeul onderzocht voor het College voor Toetsen en Examens de begrijpelijkheid van vmbo-eindexamens. Hierbij liet ze eindexamenkandidaten hardop werkend allerlei toetsvragen maken. Het onderzoek mondde uit in concrete adviezen om de vmbo-eindexamens te verbeteren.

Kieskompas: Gebruikersonderzoek stemhulpen

Rood potlood en stemformulier

Bregje Holleman onderzocht het bereik en het effect van politieke stemhulpen, in samenwerking met Kieskompas en de Gemeente Utrecht. Hoe komen stemhulpen tot stand? En hoe wordt zo'n stemhulp vervolgens door burgers gebruikt? Wat begrijpt men niet goed? Hoe navigeert men? En leidt dat gebruik inderdaad tot een hogere opkomst? Het onderzoek leidde tot aanbevelingen om stemhulpen verder te optimaliseren.

Stichting Lezen: Tekstbegrip scholieren

© iStockphoto.com

Voor de Stichting Lezen bestudeerden twee promovendi hoe verbindingswoorden zoals want en dus en het gebruik van verhalende elementen invloed hebben op het leesgedrag en het tekstbegrip van middelbare scholieren. Zij gingen hiervoor naar scholen toe met apparatuur om de oogbewegingen van lezende leerlingen te registreren. Daarnaast namen ze diverse tekstbegripstoetsen af en stelden ze leerlingen allerlei vragen over de waardering van hun studieteksten. De resultaten van het onderzoek gaven meer inzicht in het leesgedrag en tekstbegrip van middelbare scholieren.