Over ons

Bij het Utrechts Centrum voor Communicatieonderzoek werken onderzoekers, adviseurs en trainers die verbonden zijn aan de Universiteit Utrecht en het Institute for Language Sciences: taalkundigen, psychologen, communicatiewetenschappers en neurowetenschappers. Zij zetten hun kennis en ervaring in op alle domeinen van organisationele communicatie:

 • voorlichting en klantcommunicatie
 • crisiscommunicatie en reputatiemanagement
 • interne communicatie
 • interculturele en meertalige communicatie
 • marketingcommunicatie.

Daarbinnen kunnen we onze expertise inzetten voor vragen op het terrein van:

 • mondelinge én schriftelijke communicatie
 • communicatie in tekst én beeld
 • communicatie via verschillende media
 • communicatie in de moedertaal én in andere talen
 • communicatie binnen en tussen culturen.

Onderzoekers van het Utrechts Centrum voor Communicatieonderzoek hebben een ruime methodologische bagage. Zij zijn in staat om bij uw onderzoeksvraag het juiste onderzoeksinstrument te zoeken. Tot ons arsenaal aan methoden behoren:

 • survey-onderzoek
 • interviews
 • experimenteel onderzoek
 • gespreksanalyse
 • frontspierspanningsonderzoek voor meten van emoties
 • automatische stijlanalyse met T-scan
 • corpusonderzoek
 • oogbewegingsonderzoek
 • gedragsobservatie (bijvoorbeeld met behulp van toetsaanslagregistratie op computers)
 • tekst- en discoursanalyse
 • het monitoren van social media
 • webanalyse.