Samenwerking

Een fascinerend onderdeel van ons onderzoek is samenwerken met maatschappelijke partners en collega's.
Wilt u met ons samenwerken? Neem contact met ons op via teensforthefuture@uu.nl!

Scholen

Wij werken samen met middelbare scholen vanuit de overtuiging dat samenwerking tweerichtingsverkeer is. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om ons onderzoek op scholen uit te voeren, en we waarderen de input van leerlingen en docenten om de kwaliteit van ons onderzoek te verbeteren. Tegelijkertijd helpen we de scholen waarmee we samenwerken waar we kunnen, bijvoorbeeld door advies te geven over wetenschappelijke projecten van leerlingen of over de lesprogramma's van de scholen op het gebied van klimaateducatie.

Onderzoekers

Onderzoekssamenwerkingen verbreden onze horizon en leiden tot nieuwe ontdekkingen. Wij werken samen met nationale en internationale collega's uit verschillende wetenschappelijke disciplines.

Studenten, stagiaires, onderzoeksassistenten

Wij bieden een beperkt aantal stageplaatsen en afstudeeronderzoeken aan studenten met een sociaalwetenschappelijke achtergrond. Af en toe hebben we ook vacatures voor (betaalde) onderzoeksassistent posities.