Projectteam

Wij zijn een team van psychologen en sociaal wetenschappers met een missie om milieubewustzijn bij adolescenten te begrijpen en te bevorderen, op een manier die aansluit bij hun psychologische behoeften. Wij geloven in teamwetenschap en samenwerking als de hoeksteen van ontdekking. We brengen verschillende vaardigheden en perspectieven samen om de problemen waar we aan werken aan te pakken.

Prof. dr. Sander Thomaes is hoogleraar ontwikkelingspsychologie en leidt het GREENTEENS project. Met zijn onderzoek richt hij zich op maatschappelijke problemen waarbij jongeren betrokken zijn door te focussen op de psychologische hefbomen (bijv. behoeften, waarden, identiteiten) die bijdragen aan zulke problemen.

Dr. Astrid Poorthuis is universitair docent ontwikkelingspsychologie en lid van het GREENTEENS-team. Met haar onderzoek wil ze uitzoeken hoe schoolpraktijken, zoals het geven van cijfers en schoolovergangen, het welbevinden en de schoolbetrokkenheid van kinderen en adolescenten beïnvloeden. Met haar deelname aan het GREENTEENS project hoopt ze inzicht te krijgen in de vraag of vergelijkbare motiverende processen belangrijk zijn voor zowel school gerelateerd gedrag als milieuvriendelijk gedrag.

Dr. Stathis Grapsas is klinisch-ontwikkelingspsycholoog en postdoctoraal onderzoeker in het GREENTEENS project. Stathis bestudeert hoe de opkomende verlangens, zelfbeelden en wereldbeelden van jongeren hun betrokkenheid bij het milieu in de loop van hun ontwikkeling en in verschillende landen in de hand werken.

Judith van de Wetering is promovenda in de ontwikkelingspsychologie. Haar onderzoek ondersteunt jongeren bij het realiseren van hun intrinsieke gedrevenheid om bij te dragen aan de samenleving. In het GREENTEENS project onderzoekt ze hoe milieubewustzijn samenhangt met hoe adolescenten zichzelf zien en met wat adolescenten belangrijk vinden in hun dagelijks leven.

Jenna Spitzer is promovenda in het GREENTEENS project. Met haar onderzoek probeert ze te begrijpen hoe samenlevingen adolescenten kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun potentieel als ze door deze uitdagende maar krachtige levensfase gaan. In het GREENTEENS-project maakt ze gebruik van veldexperimenten om milieuvriendelijk gedrag bij adolescenten te bevorderen in een levensechte omgeving.

  Dr. Rezvan Ghoncheh is projectmanager van het GREENTEENS project. Zij coördineert momenteel de contacten met de verschillende stakeholders.

   Marije ten Den is een research master student in de ontwikkelingspsychologie. Ze is geïnteresseerd hoe de specifieke vaardigheden en behoeften in de adolescentie kunnen bijdragen aan klimaat oplossingen.
   Ze werkt als student-onderzoeksassistent aan het GREENTEENS project.

   Foto Roel Sips
   Roel Sips

   Roel Sips is een bachelor student en werkt als student-assistent aan het GREENTEENS project. Hij is geïnteresseerd in hoe je adolescenten het beste kunt motiveren om milieuvriendelijk te handelen. E-mailadres: r.sips@uu.nl.