Onderzoeksproject

GREENTEENS is een transnationaal, longitudinaal-experimenteel onderzoeksproject dat inzicht wil krijgen in wat milieuvriendelijk gedrag in de adolescentie belemmert en faciliteert. Het project ging van start in september 2020 en loopt door tot augustus 2025.

Opgroeien te midden van de klimaatcrisis

De wereld wordt geconfronteerd met een ongekende klimaatcrisis, en menselijke activiteit is de hoofdoorzaak daarvan. De gevolgen van de klimaatcrisis zullen vooral kinderen en jongeren in de wereld treffen. UNICEF schat dat ongeveer de helft van de jongeren van vandaag een extreem hoog risico loopt op de gevolgen van de klimaatverandering (bv. droogtes, overstromingen, branden en stormen) zoals die zich de komende decennia zullen voordoen. Tegelijkertijd hebben jongeren het potentieel om voorop te lopen bij de collectieve groene gedragsverandering die de wereld nodig heeft. Zij zijn de burgers en leiders van de toekomst, en ze staan te popelen om nu al te helpen om klimaatverandering te beperken. Het GREENTEENS-project zal nieuwe kennis genereren over hoe we adolescenten daarbij kunnen helpen.

Doelstellingen van het GREENTEENS-project

GREENTEENS wil een nieuwe aanpak ontwikkelen om milieuvriendelijk gedrag bij adolescenten te begrijpen en te bevorderen. Het wil inzicht verwerven in wat adolescenten er soms van weerhoudt om milieuvriendelijk gedrag te vertonen. En het bedenkt methoden om jongeren te helpen bijdragen aan een duurzame toekomst voor henzelf en de generaties na ons.

Wij stellen dat adolescenten intrinsiek gemotiveerd zullen zijn om duurzaam te handelen als ze denken dat ze daarmee voldoen aan wat hen nauw aan het hart ligt: hun wijdverspreide en krachtige behoeften aan autonomie en status als leeftijdsgenoot. Adolescenten worden gedreven om zeggenschap te ervaren over hun leven en om goedgekeurd en gerespecteerd te worden door hun leeftijdsgenoten. Kunnen we werken met deze psychologische krachten van de natuur om groene gedragsverandering te begrijpen en te bevorderen?

We doen onderzoek in drie landen: China, Colombia, en Nederland. We overbruggen meerdere methoden en meetniveaus. In longitudinale studies volgen we de psychologische ontwikkeling, duurzame attitudes en het gedrag van adolescenten gedurende meerdere jaren. In experimentele studies - zowel in het laboratorium als in real-life settings zoals scholen en bioscopen - onderzoeken we welk beleid duurzame attitudes en gedrag kan cultiveren bij adolescenten.