Onderzoeksopzet

Onderzoek gezinsrelaties na scheiding

In dit onderzoek willen wij gezinnen graag meerdere keren zien. Dit geeft ons de kans om verandering te onderzoeken, en na te gaan wat vooraf gaat aan wat. Indien beide ouders mee doen dan hoeven zij tijdens het onderzoek niets gezamenlijk te doen of elkaar te zien.

Meetmoment 1

binnen een paar weken na aanmelding. Hierbij zullen wij u observeren tijdens een gesprekje met uw kind(eren). Daarnaast neemt de onderzoeker een vragenlijst af bij uw kind(eren), en zijn er digitale vragenlijsten voor ouder(s).

Meetmoment 2

ongeveer één jaar later, waarbij u, (evt. uw ex-partner) en uw kind(eren) afzonderlijk van elkaar een vragenlijst invullen.

Meetmoment 3

dat nog één jaar later plaatsvindt, is gelijk aan het eerste meetmoment.

Tot slot wordt kinderen gevraagd om elk half jaar een korte vragenlijst bij te houden voor een periode van twee weken, waarin zij slechts een aantal vragen beantwoorden via onze App.

Aanmelden voor het onderzoek is helaas niet meer mogelijk.

De gegevens die in onderzoek zijn verzameld worden vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens worden anoniem, d.w.z. zonder uw persoonsgegevens, opgeslagen en verwerkt.