Onderzoeksopzet

Onderzoek gezinsrelaties na scheiding

In dit onderzoek willen wij gezinnen graag meerdere keren zien. Dit geeft ons de kans om verandering te onderzoeken, en na te gaan wat vooraf gaat aan wat. Indien beide ouders mee doen dan hoeven zij tijdens het onderzoek niets gezamenlijk te doen of elkaar te zien.

Meetmoment 1

zal binnen een paar weken na uw aanmelding plaatsvinden. Hierbij zullen wij u observeren tijdens een gesprekje met uw kind(eren). Daarnaast neemt de onderzoeker een vragenlijst af bij uw kind(eren), en zijn er digitale vragenlijsten voor ouder(s).

Meetmoment 2

zal ongeveer één jaar later plaatsvinden, waarbij u, (evt. uw ex-partner) en uw kind(eren) afzonderlijk van elkaar een vragenlijst invullen.

Meetmoment 3

dat nog één jaar later plaatsvindt, is gelijk aan het eerste meetmoment.

Tot slot wordt kinderen gevraagd om elk half jaar een korte vragenlijst bij te houden voor een periode van twee weken, waarin zij slechts een aantal vragen beantwoorden via onze App.

Ervaring met eerder onderzoek leert ons dat de meeste kinderen het leuk of zelfs fijn vinden om mee te doen aan dit soort onderzoek. Ook ontvangen zij voor hun bijdrage na elk van de drie meetmomenten een cadeaubon ter waarde van €10,-. Daarnaast worden er drie geldbedragen (€50,- €100,- en €150,-) verloot onder de gezinnen die aan alle drie de meetmomenten van het onderzoek hebben meegedaan. Bovendien ontvangt u na afloop van het onderzoek een verslag met onze algemene conclusies. Dit zijn bevindingen die betrekking hebben op de gehele onderzoeksgroep en bevatten dus geen informatie over uw specifieke thuissituatie.

De gegevens die in onderzoek worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens zullen anoniem, d.w.z. zonder uw persoonsgegevens, worden opgeslagen en verwerkt.