Doelgroep onderzoek

Voor het onderzoek 'Gezinsrelaties na scheiding' zijn wij op zoek naar gezinnen waarvan de ouders korter dan anderhalf jaar geleden uit elkaar zijn gaan wonen. Of gezinnen waarvan de ouders binnenkort uit elkaar gaan. Eén of meer van de kinderen is tussen de 8 en 16 jaar oud. Ervaring met eerder onderzoek leert ons dat de meeste kinderen het leuk of zelfs fijn vinden om mee te doen aan dit soort onderzoek.

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen zien we graag beide ouders, maar deelname is ook mogelijk als één ouder mee wil doen. Als beide ouders meedoen dan hoeven zij niets gezamenlijk te doen, er worden aparte afspraken gemaakt.
Ouders en kind(eren) kunnen zich tot in ieder geval september 2017 aanmelden voor het onderzoek.