Doel van het onderzoek

Doel onderzoek 'Gezinsrelaties na scheiden'

In Nederland maken ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen de scheiding van hun ouders mee. Dit kan door hen ervaren worden als een ingrijpende gebeurtenis. Kinderen lopen na een scheiding van hun ouders dan ook meer risico op het ontwikkelen van problemen vergeleken met kinderen waarvan de ouders niet uit elkaar gaan. De mate waarin kinderen problemen ontwikkelen kan echter enorm verschillen van kind tot kind.

Hoewel er meer aandacht is voor het welzijn van kinderen na scheiding, weten we helaas nog niet goed wat er nou precies in gezinnen gebeurt kort na een scheiding en de jaren die daarop volgen. Welke processen spelen zich af binnen gezinnen na scheiding? En op welke manier kan dit bijdragen aan het functioneren van ouders en de ontwikkeling van kinderen na een scheiding?

Dat zijn vragen die we met ons onderzoek willen beantwoorden! Want hoe meer zicht we krijgen op hoe een gezin zich aanpast na een scheiding, des te beter kunnen we uitspraken doen over wat kinderen en ouders kan helpen tijdens deze soms moeilijke periode. Dit kan bijdragen aan de verbetering en ontwikkeling van bestaande en nieuwe ondersteuningsprogramma’s.