Voor ouders

Onderzoek 'Gezinsrelaties na scheiding'

Het doel van het onderzoek ‘Gezinsrelaties na scheiding’ is om na te gaan hoe gezinnen zich aanpassen na een scheiding. Met die informatie kunnen we ook uitspraken doen over hoe we kinderen en ouders beter kunnen helpen in deze ingewikkelde periode.

We zoeken daarom ouders en kinderen uit recent gescheiden gezinnen die mee willen doen aan belangrijk onderzoek. Gedurende het gehele onderzoek hoeven ouders niets gezamenlijk te doen of elkaar te zien.

Ervaring met eerder onderzoek leert ons dat de meeste kinderen het leuk of zelfs fijn vinden om mee te doen aan dit soort onderzoek.

Tijdens het onderzoek willen we op 3 meetmomenten vragenlijsten afnemen en tijdens twee van die meetmomenten ook observaties doen. Aan kinderen vragen we bovendien om elk halfjaar een dagboekje met een aantal vragen bij te houden. Dit duurt 2 weken.