Waarom doen wij onderzoek?

Doel onderzoek 'Gezinsrelaties na scheiden'

Er zijn in Nederland veel kinderen die de scheiding van hun ouders mee maken: wel 70.000 kinderen per jaar. Er is dus een grote groep kinderen die zoiets als jij meemaakt. Sommige kinderen vinden het moeilijker om hiermee om te gaan dan andere kinderen. Zo zijn er kinderen waar het slechter mee gaat na een scheiding, maar ook kinderen met wie het juist beter gaat.   

Helaas weten we nog niet zo goed wat er nou precies in gezinnen gebeurt kort na een scheiding en de jaren daarna. Hoe gaan jullie met elkaar om en hoe doen jouw ouders tegen elkaar? Wat betekent dit voor hoe jij je voelt? En hoe ga je bijvoorbeeld met vrienden en vriendinnen om? Of: hoe gaat het op school?

Dat zijn allerlei vragen die wij met ons onderzoek willen beantwoorden! Zo kunnen we meer te weten komen over wat jou en andere kinderen kan helpen na een scheiding. Ook is het handig voor alle ouders om dit te weten.