Hoe ziet het onderzoek eruit?

Uitleg voor kinderen onderzoeksopzet 'Gezinsrelaties na scheiding'

In dit onderzoek willen wij gezinnen graag meerdere keren zien. Zo kunnen we goed meten of er dingen veranderen en hoe dit verandert. Als jouw ouders allebei meedoen dan hoeven ze tijdens het onderzoek niets samen te doen, maar worden er aparte afspraken gemaakt.

Moment 1

bestaat uit één of twee bezoeken bij jou thuis, afhankelijk van wie van jouw ouders meedoet. Een onderzoeker komt dan langs en vraagt je om samen met je moeder of vader een kort gesprekje te voeren. Ook beantwoord je een aantal vragen op onze laptop. Als je broer(s) of zus(sen) hebt, dan doen zij hetzelfde. Verder zullen je vader en/of moeder een vragenlijst invullen.

Moment 2

zal ongeveer één jaar later zijn. Dan worden jij, je vader en/of moeder en eventueel je broer(s) en zus(sen) weer gevraagd om vragen te beantwoorden. Dit keer komt er niemand bij jou thuis, maar vul je de vragen via het internet in.

Moment 3

zal nog één jaar later zijn en ziet er hetzelfde uit als moment 1.

Ook zullen we je vragen om elk half jaar een korte vragenlijst met een paar vragen bij te houden in onze App. Dit doe je dan twee weken.

Je kunt helaas niet meer meedoen aan het onderzoek

Aan het eind van het onderzoek laten we zien wat we allemaal te weten zijn gekomen dankzij de hulp van iedereen die heeft meegedaan!

Er wordt een kort verslag opgestuurd met wat we hebben gevonden. Hierin worden alleen dingen over de hele onderzoeksgroep beschreven, dus nooit over hoe het precies bij jou en jouw gezin thuis gaat. Alle informatie die we van jou krijgen in het onderzoek, zal nooit onder jouw naam of die van je ouders worden bewaard. Niemand kan dus weten wat jij hebt ingevuld of hebt opgeschreven.