Voor kinderen

Onderzoek 'Gezinsrelaties na scheiding'

Met het onderzoek ‘gezinsrelaties na scheiding’ willen we beter leren begrijpen hoe ouders en kinderen met elkaar omgaan na een scheiding en wat het voor de kinderen betekent. Zo kunnen we meer te weten komen over wat gezinnen misschien kan helpen na een scheiding.

Hierbij luisteren we naar iedereen in het gezin. We zijn dus op zoek naar gezinnen waarvan de ouders anderhalf jaar of korter geleden apart zijn gaan wonen of gezinnen waarvan de ouders binnenkort uit elkaar gaan.

We weten uit ervaring met eerder onderzoek dat de meeste kinderen het leuk of zelfs fijn vinden om mee te doen met dit soort onderzoek.

Tijdens het onderzoek komt er een onderzoeker bij jullie thuis om een gesprekje met één van je ouders te filmen. Ook maak je een aantal vragen op de laptop. Verder zal je elk half jaar een kort dagboek bijhouden.

Aanmelden voor het onderzoek is helaas niet meer mogelijk.