Wie zoeken wij?

Onderzoek Gezin en Kanker

Het is voor ons onderzoek 'Gezin en kanker' van het grootste belang om een hulpmethode voor gezinnen te ontwikkelen die aansluit bij de vragen en behoeften van de mensen voor wie het geschreven wordt. Daarom willen wij graag met gezinnen in contact komen.

Wat vragen wij?

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die vragenboekjes willen invullen. Kinderen vanaf 8 jaar vullen zelf een vragenboekje in.
Het invullen gebeurt bij u thuis, op een tijdstip dat het alle gezinsleden uitkomt. Er komt een onderzoeksmedewerker bij u langs om ondersteuning te bieden bij het invullen. Na 6 maanden kan hetzelfde vragenboekje opnieuw worden ingevuld om te kijken of er iets veranderd is.

Wat bieden wij?

Persoonlijk contact
Als u zich opgeeft voor het invullen van de vragenboekjes wordt eerst telefonisch contact opgenomen om informatie te geven over de werkwijze. De vragenboekjes die worden ingevuld gaan over onderwerpen als: kwaliteit van leven, het gezinsfunctioneren, communicatie, omgaan met emoties, ervaren van stress en angst, en negatieve gedachten. Na het invullen van de vragenboekjes nemen wij contact met u op over opvallende uitkomsten. U krijgt dus direct te horen of er redenen tot zorg zijn over een van de gezinsleden. Wij denken met u mee over een passende vorm van ondersteuning die aansluit bij de geconstateerde behoefte. Na een half jaar kan ook gekeken worden of er veranderingen zijn in de manier waarop de gezinsleden de situatie beleven.