Wie zoeken wij?

Onderzoek Gezin en Kanker

Het is voor ons onderzoek 'Gezin en kanker' van het grootste belang om een hulpmethode voor gezinnen te ontwikkelen die aansluit bij de vragen en behoeften van de mensen voor wie het geschreven wordt. Daarom willen wij graag met gezinnen in contact komen.

In bovenstaand filmpje geven we uitleg over het onderzoek.

Wat vragen wij?

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die vragenboekjes willen invullen. Kinderen vanaf 8 jaar vullen zelf een vragenboekje in.
Het invullen gebeurt bij u thuis, op een tijdstip dat het alle gezinsleden uitkomt. Er komt een onderzoeksmedewerker bij u langs om ondersteuning te bieden bij het invullen. Na 6 maanden kan hetzelfde vragenboekje opnieuw worden ingevuld om te kijken of er iets veranderd is.

Wat bieden wij?

Persoonlijk contact
Als u zich opgeeft voor het invullen van de vragenboekjes wordt eerst telefonisch contact opgenomen om informatie te geven over de werkwijze. De vragenboekjes die worden ingevuld gaan over onderwerpen als kwaliteit van leven, het gezinsfunctioneren, communicatie, omgaan met emoties, ervaren van stress en angst en negatieve gedachten. Als tijdens uw deelname aan het onderzoek blijkt dat u behoefte heeft aan ondersteuning denken wij met u mee over een passende vorm die aansluit bij uw behoefte.