Reacties van deelnemers

'Toen ik hier kwam dacht ik dat ik de enige was die af en toe zo fel kon reageren op mijn kinderen, terwijl ik dat helemaal niet wil doen. Nu hoor ik anderen hetzelfde vertellen, dat geeft me een gevoel van herkenning en het lucht op'.
 - Deelneemster van de thema-avond over opvoeden -

‘Mijn zoon praat eigenlijk nooit over de periode waarin ik behandeld werd. Nu heeft hij het vragenboekje ingevuld en laat mij naar zijn antwoorden kijken. Ik vind het heel bijzonder dat ik nu zijn emoties mag zien'.
 - Moeder die met haar gezin vragenboekjes heeft ingevuld -

’Ik vind het zo belangrijk dat er iets voor gezinnen wordt ontwikkeld. Toen ik de diagnose kreeg had ik het gevoel dat ik alles zelf moest uitzoeken. Er wordt wel over de kinderen gepraat, maar weinig handvatten gegeven hoe je je kinderen voorbereidt op wat hun te wachten staat’.
 - Moeder die mee wil werken aan het vragenlijstonderzoek met haar gezin -

'Ook ik ben zo’n ouder die het 8 jaar geleden allemaal zelf moest uitzoeken. Ik hoop dat onze informatie anderen helpt'.
 - Moeder die wil meewerken -