Voorbeelden van samenwerken

Bekijk een aantal eerdere voorbeelden van samenwerkingen met maatschappelijke en overheidsorganisaties, en media.

De Russische inval in Oekraïne

Donbass, Oekraïne © iStockphoto.com/klenger

In de vroege ochtend van donderdag 24 februari is Rusland na veel speculatie en verbale dreigingen officieel Oekraïne binnengetrokken. Geaffilieerd onderzoeker Laurien Crump (tot 1 september 2022 universitair hoofddocent en onderzoeker in de Geschiedenis van de internationale betrekkingen) is bij verschillende programma’s te gast (geweest) om deze historische gebeurtenis te duiden. In het artikel De Russische inval in Oekraïne: waar komt het vandaan en hoe gaat het verder? geven we een overzicht van haar mediaoptredens waarin ze de ontwikkelingen rond de oorlog interpreteert. 

Historicidagen 2017

De tweejaarlijkse Historicidagen werden in 2017 in Utrecht gehouden. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu. Het doel van de Historicidagen is de samenwerking tussen alle soorten historische professionals te bevorderen en gezamenlijk het belang van geschiedenis te onderstrepen. De organisatie was in 2017 in handen van een Utrechts comité met daarin onder andere Beatrice de Graaf en Jacco Pekelder.

DWDD University met Beatrice de Graaf over terrorisme en spionage

Beatrice de Graaf geeft college bij De Wereld Draait Door
Beatrice de Graaf speaking at DWDD University

Op uitnodiging van De Wereld Draait Door gaf prof. dr. Beatrice de Graaf twee keer een college bij DWDD University. In het eerste college over Terrorisme, vertelde ze over het ontstaan van terroristische bewegingen en het verdwijnen ervan, en onderscheidde vier duidelijke golfbewegingen sinds het eind van de 19e eeuw. In haar tweede college over spionage, legde ze uit hoe de wereld van inlichten- en veiligheidsdiensten in elkaar zit.

Dare to be Grey

In dit project hebben 21 studenten van de Universiteit Utrecht onder supervisie van prof. dr. Jacco Pekelder en medewerking van Jorrit Steehouder, een social media strategie ontwikkeld tegen polarisatie in de samenleving: #DaretobeGrey. Met dit project namen de studenten deel aan de internationale competitie 'Peer2Peer: Challenging Extremism' 2016 van het Amerikaanse State Department en Facebook. De studenten wisten het bewustzijn van het probleem in Nederland sterk te vergroten, en werden internationaal gewaardeerd voor hun inzet. Als onderdeel van de top 6 werd het team in juni 2016 uitgenodigd om hun strategie in Washington te presenteren, waar ze uiteindelijk de eerste prijs van $5000 kregen uitgereikt door Facebook.

TEDx talk Bob de Graaff

Op 27 januari 2017 heeft Bob de Graaff een lezing gehouden voor TEDx Sittard-Geleen. Het thema van het evenement was Be Bright Together en in dit kader vertelde Bob de Graaff over intelligence. De privatisering en individualisering van intelligence neemt toe en de consequenties zijn voor iedereen. De vergaarde kennis wordt niet alleen door publiekelijke en private actoren gebruikt, maar ook door politiek actoren. Bekijk de lezing, met als titel Formerly secret intelligence becomes ubiquitous, it'll disappear, op YouTube.

Counter-narrative programma’s op social media

Mensen zijn sociale wezens. Hierdoor beïnvloeden zij elkaar continu. Als gelijkgestemden daarbij gevoed worden door een gewelddadige ideologie kan dit leiden tot radicalisering en polarisatie, waarbij het gebruik van geweld om politieke doelen te bereiken gelegitimeerd wordt. Tegenwoordig lopen veel van deze pogingen tot beïnvloeding via sociale media. In dit project, samen met het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze sociale media in te zetten bij de-radicaliseringsprojecten.

 • Onderzoekers: Bertjan Doosje, Jan Jaap van Eerten, Beatrice de Graaf, Ellen Konijn
 • Looptijd: 2016-2017

Vlagvertoon. De rol van de vlag op zee in de internationale betrekkingen van de vroegmoderne tijd

Dit project bestudeert de rol van vlagvertoon op zee in de internationale betrekkingen in de vroegmoderne tijd. De voornaamste uitkomsten van dit project zijn de integratie van maritieme symboliek in de algemene internationale geschiedenis van de Republiek door middel van een toonaangevende synthetiserende publicatie (The Dutch in the Early Modern World: The Rise and Fall of a Global Power, uit te geven door Cambridge University Press), en enkele internationale gespecialiseerde artikelen over vlagvertoon.

 • Partner: Scheepvaartmuseum Amsterdam (Ernst Crone Fellowship)
 • Onderzoekers: David Onnekink en Gijs Rommelse
 • Looptijd: 2016-2017

Evaluatie Nederlandse contraterrorisme-strategie 2011-2015

Het doel van deze evaluatie was inzichtelijk te maken welke bijdrage de contraterrorisme-strategie 2011-2015 heeft geleverd aan het verminderen van het risico op aanslagen, het verminderen van de vrees voor aanslagen, en het beperken van de mogelijke schade na aanslagen. Het project richtte zich voornamelijk op het gezamenlijke interventievermogen: de gedeelde capaciteit van de betrokken organisaties om een doelgerichte, legitieme en robuuste bijdrage te leveren aan de doelen van de strategie. De strategie is beoordeeld op het opstellen van strategische plannen, het stimuleren van landelijke samenwerking en het implementeren van een integrale lokale aanpak. De evaluatie geeft ook aandachtspunten mee voor de nationale contraterrorisme-strategie voor 2016-2020.

Dagboeken van adjudant Ilsemann over Kaiser Wilhelm II

In opdracht van Museum Huis Doorn had dit project tot doel om een bronneneditie van de dagboeken van de Pruisische officier Sigurd von Ilsemann te maken. Ilsemann vergezelde de laatste Duitse keizer, Wilhelm II, tijdens zijn ballingschap in Nederland na het einde van de Eerste Wereldoorlog (1918-1914). Samen met veertien studenten van de Universiteit Utrecht, die als stagiair werden aangesteld in Doorn, moderniseerde projectleider prof. dr. Jacco Pekelder een bestaande Nederlandse vertaling, voegde toelichtingen toe en schreef een uitgebreide introductie.

 • Partners: Museum Huis Doorn, Uitgeverij Aspekt
 • Onderzoeker: Jacco Pekelder
 • Looptijd: 2014-2015

Nood breekt wet? Terroristische dreiging, noodtoestand en maatschappelijke effecten

National French police in Paris

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, werkten Beatrice de Graaf en Niels Terpstra mee aan een interdisciplinair onderzoeksproject over noodmaatregelen tegen de dreiging van terrorisme in Frankrijk, België en Duitsland. Vanuit deze casuïstiek formuleerde het team aanbevelingen voor de Nederlandse overheid. De hoofdvraag luidde: “Wat zijn de politieke en maatschappelijke gevolgen van het uitroepen van de noodtoestand door overheden, in het bijzonder als gevolg van terroristische dreigingen?” Het project werd uitgevoerd in samenwerking met bestuurskundigen en juristen van de Universiteit Utrecht. Bekijk het eindrapport en de samenvatting.

Nascholingsdagen voor geschiedenisdocenten

© iStockphoto.com/urbancow

Dr. Laurien Crump, universitair docent bij de afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, heeft in 2013 het initiatief genomen om jaarlijkse nascholingsdagen voor middelbare-schooldocenten te organiseren. Tijdens deze dagen worden docenten op een academische en creatieve wijze getraind om hun leerlingen zo succesvol mogelijk voor te bereiden op de eindexamens. Tegenwoordig worden deze dagen jaarlijks georganiseerd door het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (Universiteit Utrecht) en het Utrechts Stedelijk Gymnasium.

 • Partner: Utrechts Stedelijk Gymnasium
 • Onderzoeker: Laurien Crump
 • Looptijd: 2013-heden

De geïntegreerde Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz, Afghanistan

Afghaanse politie tijdens trainingsprogramma in Kunduz © iStockphoto.com/EdStock

Dit onderzoek monitort de impact van de geïntegreerde Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz, Afghanistan. Het rapport is bedoeld om veranderingen in de perceptie van de gemeenschap over het rechtssysteem in de provincie Kunduz te identificeren. Dit is in het kader van de lopende Nederlandse missie om de capaciteit van de rechtsinstellingen (rule of law) op te bouwen. Het Centre for Conflict Studies fungeerde als raad en hield het overzicht met betrekking tot de onderzoeksmethodologie, het verzamelen van gegevens en het proces van het schrijven. Het Centre for Conflict Studies heeft bovendien het ontwerp, de analyse en het schrijven van de casestudies uitgevoerd.

 • Opdrachtgevers: Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Afghaanse NGO Cooperation for Peace and Unity (CPAU)
 • Onderzoekers: Mario FumertonGeorg Frerks, Niels Terpstra en Toon Dirkx
 • Looptijd: 2011-2015