Sociale bewegingen op het platteland van Guerrero (Mexico)

Mexico staat bekend als een land dat wordt geteisterd door drugsgeweld en corrupte instituties. In september 2014 verdwenen 43 Ayotzinapa-studenten in Guerrero. Dit haalde wereldwijd het nieuws. Promovenda Merel de Buck richt zich op de andere kant van Mexico; ze onderzoekt pogingen tot sociale verandering.

Sociale omstandigheden veranderen

In de context van armoede, extreem geweld en institutionele marginalisatie maken de plattelandsbewoners van Guerrero creatief gebruik van hun capaciteiten om de sociale omstandigheden in hun dagelijkse leven te veranderen. Gewone burgers veranderen door hun politieke activiteiten in de velden onderwijs, veiligheid en ontwikkelingswerk in politiek activisten.

Te midden van armoede en geweld leeft de boerenbevolking in de marges van de staat. Wat gebeurt er als deze burgers de marges innemen?

Sociale bewegingen

Merel bestudeert de dagelijkse ervaringen, publieke discoursen en empirische realiteit van sociale bewegingen. Ze baseert haar analyse op politieke antropologie. Haar onderzoek draagt bij aan conceptuele debatten over soevereiniteit, de staat, autoriteit en cultuur.

Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied is de regio Costa Chica, gelegen langs de zuidkust van de Mexicaanse staat Guerrero. Het gebied kent een mozaïek aan etnische, linguïstische en culturele groepen zoals mestizos, Afro-Mexicanen en verscheidene inheemse groepen. Deze culturele heterogeniteit weerspiegelt de sociale bewegingen die actief zijn in de regio. Merel onderzoekt twee verwante organisaties: 

  • De gemeenschapspolitie UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero)
    Deze bestaat uit zelfgeorganiseerde burgers die veiligheid in hun gemeenschappen waarborgen door zich te organiseren volgens inheemse principes (usos y costumbres).
  • De interculturele universiteit UNISUR (Universidad de los Pueblos del Sur)
    Jongeren uit marginale, rurale gebieden krijgen hier politiek en emancipatoir onderwijs.

Wetenschappelijk medewerkers