Mobiele Hybride set

Concept

Recent is de vraag ontstaan naar een mobiele set ten behoeve van hybride onderwijs op een externe locatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwijs waarbij een deel van de studentengroep op veldwerk of excursie is en een ander deel van de groep niet kan participeren, vanwege bijvoorbeeld reis-, locatie of fysieke beperkingen.   

Vanuit Future Learning Spaces zijn we een dergelijke set aan het inrichten om als experiment in te zetten in het onderwijs t.b.v. samenwerken en onderwijs op afstand. Dit voegt een nieuwe kleur toe aan het huidige palet van samenwerken en onderwijs op afstand.  

Beoogd Resultaat

Doel is om een set van apparatuur samen te stellen die aan studenten die niet fysiek op een externe locatie aanwezig kunnen zijn, de mogelijkheid biedt om mee te kijken, deel te nemen en interactie te hebben met de aanwezige docenten en studenten op locatie. Hiervoor moeten de docent(en) en studenten elkaar kunnen zien en horen. Andere voorwaarden voor de mobiele hybride set zijn o.a. dat deze draagbaar is, eenvoudig te bedienen en ook in te zetten is op plekken waar geen WIFI beschikbaar is.

Het ‘Telebuddy’ concept (een vrije verwijzing naar Teletubbbie 😉) dat ontwikkeld wordt gaat uit van een ‘buddy’ die een soort harnas draagt met een scherm op de buik. De Telebuddy bedient de camera en microfoon. Het idee is dat de Telebuddy een andere persoon is dan de docent en het hybride onderwijs op locatie faciliteert zodat de docent dit niet zelf hoeft te doen en zich kan richten op het onderwijs. De Telebuddy draagt het harnas waaraan voor de buik een scherm zit waarop de online studenten zichtbaar zijn. Aan het harnas zit een gimbal; een stabiliserende houder voor de camera, zodat ook tijdens beweging het beeld voor de online studenten rustig blijft. De docent(en) en studenten op locatie dragen ieder een zender met oortjes waarmee ze de online studenten kunnen horen.

Waar staat het project nu?

In verschillende sessies met docenten, studenten en medewerkers zijn eerst de behoeftes gepeild, gebruiksmogelijkheden verkend en voorwaarden opgesteld.  

Er is een didactisch en technisch concept voor dit experiment ontwikkeld en een prototype gemaakt met apparatuur die reeds aanwezig was bij de UU. Met dit prototype is een testsessie gehouden met docenten, studenten en medewerkers.
Op basis van de testsessie zijn er aanpassingen gedaan aan het ontwerp en is er speciale apparatuur besteld. Er is een harnas ontwikkeld om de apparatuur aan te bevestigen en de apparatuur is ingesteld en afgestemd. Er is een testsessie gehouden in een klein groepje. Resultaten bleken veelbelovend.

Vervolg

Eind juni ’23 wordt een uitgebreide testsessie georganiseerd, eventuele aanpassingen uitgevoerd en het concept voor gebruik verder uitgewerkt. Verwachting is dat de Mobiele Hybride Set vanaf september 2023 beschikbaar is voor gebruik en experimenten in het onderwijs.

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem contact op via fls@uu.nl